Posted on 0 comments

ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ต้องใช้เวลา

ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ผมว่ามันต้องใช้เวลานะกว่าจะเป็นที่เป็นที่เป็นทาง

เกษตรผสมผสาน

1 ปีแรก ปีแห่งความไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะเราเชื่อคนอื่นไปหมด ใครบอกอะไรก็เชื่อ เชื่อคนรอบข้าง เชื่อหนังสือ แต่ไม่ค่อยเชื่อตัวเอง

ปีที่สอง ปีแห่งการทดลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เสียเงิน เสียเวลาไปไม่น้อย

ปีที่สาม เริ่มจับทางได้เริ่มเชื่อมั่นมากขึ้น เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น หรือไม่ก็เจ๊งไปเลยก็มี

ปีที่สี่ ผลผลิตที่สร้างไว้เริ่มออกมากขึ้น รายได้เริ่มเข้ามามากขึ้น

ปีที่ห้า เริ่มจะพูดได้ว่าประสบความสำเร็จ

ปีต่อๆไป มีแต่คำว่า สบาย ๆ ๆ ๆ (ถ้าไม่หาเรื่องทำอะไรเพิ่มอ่ะนะ)

สำหรับผมก็ยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จหรอกครับ แค่อยากจะเตือนท่านที่คิดจะก้าวเข้ามาในสายเกษตร ว่ามันไม่ได้ง่าย เหมือนที่ลงในหนังสือ ในรายการต่างๆ เพราะในรายการต่างๆเค้ามีเวลจำกัด ไม่มีใครเค้ามานั่งสาธยายอะไรทุกๆอย่างหรอกครับ ที่เห็นๆก็มี “เข้ามาทำเกษตรได้ไง” “ปลูกอะไรยังไง”  “รายได้เท่าไหร่”  มีน้อยมากที่เค้าจะบรรยายถึงการล้มลุดคลุกคลานของเกษตรกร,,,, ที่เห็นเข้าท่าก็เห็นมีรายการหอมแผ่นดินนี่หล่ะครับ ที่ให้ทั้งกำลังใจ ความรู้ และจุดบกพร่องของเกษตรกรตอนเริ่มต้น

ลองดูตัวอย่างของรายการหอมแผ่นดินดูนะครับ

 

Leave a Reply