Posted on 0 comments

ปลูกไผ่ขายลำ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูกพืชกระเเส หรือผักผลไม้อะไรก็ตามแต่… ถ้าปลูกเยอะ เราก็เหนื่อยเยอะ เพราะต้องดูแล ต้องเก็บเกี่ยวสารพัด ทำให้ต้องจ้างคนเยอะขึ้น ได้เงินก็จริงแต่ก็ต้องปวดหัวในการคุมคนงานจำนวนเยอะๆ

ผมเลยหลงรักไผ่ พืชที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย อย่างราคาไผ่รวกแถวสวนผม ถ้ามีคนมาตัดเองถึงสวน ได้ราคาลำละ 6 บาท(ตัดเองลำละ 8 บาท)  ไม่ต้องทำเอง เรามีหน้าที่ปลูก ดูแลให้ต้นไผ่รอดในปีแรก กับใส่ปุ๋ยบ้างเท่านั้น

ปีหน้าว่าจะจัดไผ่ล้วนๆเพิ่มสักสิบไร่ .. รอนานหน่อย(3ปี) แต่หลังจากนั้นก็สบายละ …แต่ก็ต้องระวังเรื่องไฟไหม้อยู่เหมือนกันครับ ชะล่าใจไม่ได้เหมือกัน

Leave a Reply