Posted on 0 comments

ถ้าประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก

ถ้าประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก จะเป็นยังไงน้า ในความคิดของผมประเทศไทยคงรวยขึ้นเป็นกอง (แต่ก็ต้องขจัดปัญหาคอร์รับชั่นให้ได้ด้วย) เพราะหลายปีที่ผ่านมานี้ ผลิตผลทางการเกษตรราคาสูงขึ้นมาก เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และอากาศของโลกแปรปรวน ไหนจะต้องเอาพืชจำพวกแป้งมาทำเป็นส่วนผสมของน้ำมันอีก (คน สัตร์ และเครื่องจักร ต้องแย่งผลผลิตกัน)

เป็นอย่างนี้แล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยรู้ตัวกันซักเท่าไหร่ ยังมุ่งหน้าที่่จะไปเรียนสายช่างอุตสาหกรรมและมุ่งหน้าเข้าเมืองกันเป็นจำนวนมาก แต่สาขาวิชาการเกษตรกลับไม่ค่อยมีคนสนใจเรียนกันซักเท่าไหร่(บางมหาลัย ปีนึงมีนักศึกษาทั้งชั้นไม่ถึง 10 คน) ทั้งๆที่ในอนาคตประเทศไทยจะต้องการบุคคลากรเหล่านี้เป็นจำนวนมาก เพราะคนที่ทำอาชีพการเกษตรทุกวันนี้น้อยคนนักที่จะเป็นคนหนุ่มแน่น และมีความรู้ด้านการเกษตรที่แท้จริง

ถ้าประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก
ถ้าประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก

แต่คนที่รู้ตัวกลับเป็นเศรษฐีระดับแถวหน้าของเมืองไทยและนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่ได้กว้านซื้อที่ดิน ไว้เพื่อทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก ตรงนี้แหละครับที่ผมหวั่นๆว่าในอนาคตอาจจะมีการผูกขาดราคาสินค้าการเกษตรก็เป็นได้

สุดท้ายนี้จึงขอฝากท่านผู้อ่านทีมีที่ทางที่ได้รับมรดกมาจากบรรพบุรุษว่า อย่าไปขายเลยครับที่ดินเก็บไว้ใช้ประโยชน์เองดีกว่า เพราะทีดินไม่มีวันลดคุณค่าลงแน่นอน