Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องสภาพแวดล้อมกับการผสมพันธุ์กบ

สภาพแวดล้อมกับการผสมพันธุ์กบ
สภาพแวดล้อมกับการผสมพันธุ์กบ

การเกษตรเรื่องสภาพแวดล้อมกับการผสมพันธุ์กบ
ธรรมชาติกบจะผสมพันธุ์และวางไข่ในฤดูฝน โดยกบจะวางไข่ในบริเวณที่มีน้ำตื้น มีพันธุ์ไม้น้ำขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นพอสมควร ซึ่งปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องต่อการผสมพันธุ์ของกบมีดังนี้

  • อุณหภูมิ ที่เหมาะสมต่อการผสมพันธุ์และการวางไข่ของกบต้องไม่ต่ำกว่า 25 องศาเชลเชียส
  • แสงสว่าง หากแสงสว่างน้อยจนเกินไปแม่กบจะไม่ยอมออกห่างจากไข่ และหากไข่กบที่กำลังจะฟักตัวหากแสงสว่างน้อยไข่จะไม่ค่อยฟักออกเป็นตัว
  • ความชื้น การฉีดโปรยน้ำให้เหมือนกับมีฝนตกนั้น จะช่วยให้กบผสมพันธุ์และวางไข่ดีขึ้น เพราะกบจะไม่วางไข่ในที่แล้ง
  • หลังจากผสมพันธุ์กบได้ประมาณ 2-3 วัน ไข่กบที่จมอยู่ก้นบ่อก็จะค่อยๆลอยขึ้นพร้อม ๆ กัน มีวุ้นหุ้มโดยรอบ เพื่อช่วยปัองกันความร้อน และช่วยรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการฟักเป็นตัว และยังช่วยปัองกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าทำลายไข่