Posted on 0 comments

อย่าดูถูกอาชีพอื่น

วันนี้ผมได้มีโอกาสเห็นชีวิตความเป็นไปของคนในหลายๆอาชีพ บางคนต้องรีบตื่นไปทำงาน บางคนพื่งตื่น บางคนพื่งกลับบ้าน…. งานของบางคนสบาย ของบางคนน่าเบื่อ ของบางคนเสี่ยง ของบางคนเหนื่อยหนัก ซื่งแต่ละคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขัน โดยในแต่ละอาขีพต่างคอยช่วยเหลือกัน และสอดประสานกันอย่างลงตัว

ดังนั้นถ้าหากอาชีพหนึ่งอาชีพใดหายไป ก็อาจจะไม่ลงตัวและเกิดปัญหา ยกตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่เห็นว่าอาชีพข้าราชการนั้นดีใครๆก็อยากเป็น และคนส่วนใหญ่ก็ดูถูกอาขีพทำไร่ทำสวนทำนาว่าเป็นอาขีพของคนจน เหนื่อยหนักไม่มีใครอยากเป็น ในท้ายที่สุดเมื่อไม่มีใครอยากเป็นชาวไร่ชาวนา วงจรที่สมดุลก็จะไม่สมดุล เพราะไม่มีใครผลิตอาหารให้เราทานอีกต่อไป ต้องนำเข้าจากเพื่อนบ้านอย่างเดียวเค้าจะเอาอะไรให้กินก็ต้องกินละครับทีนี้…

อย่าดูถูกอาชีพอื่น

ดังนั้นขอให้เลิกดูถูกอาชีพอื่นๆที่ท่านคิดว่าเค้าต่ำต้อยกันเถอะครับ ไม่ว่าอาชีพอะไรถอดเสื้อผ้าแล้วก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันหมด ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเอง จะขาดใครไปไม่ได้ ทั้งนั้น ไม่มีใครด้อยค่าไปกว่าใครหรอกครับ

 

ที่มาภาพ http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2011/07/V10801436/V10801436.html

Leave a Reply