Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องความรู้ทั่วไปเรื่องหญ้าหวาน

ความรู้ทั่วไปเรื่องหญ้าหวาน
ความรู้ทั่วไปเรื่องหญ้าหวาน

การเกษตรเรื่องความรู้ทั่วไปเรื่องหญ้าหวาน
หญ้าหวาน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana Bertoni จัดอยู่ในวงศ์ Astcraceac

  • ลักษณะของหญ้าหวาน
  • หญ้าหวานหรือสตีเวียเป็นไม้ล้มลุกระยะยาว มีลักษณะคล้ายกับต้นกะเพา แมงลัก มีอายุประมาณ 3 ปี ลักษณะต้นเป็นพุ่มเตี้ยสูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร ลักษณะใบเป็นใบเดียวรูปหอกกลับหัว ขอบใบหยัก มีรสหวาน ดอกมีลักษณะช่อสีขาว หญ้าหวานเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบลาซิลและปารากวัยในทวีปอเมริการใต้ ประเทศไทยนำหญ้าหวานเข้ามาปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2518 พื้นที่ ๆ เหมาะสำหรับปลูกหญาหวาน คือพื้นที่ทางภาคเหนือ เพราะหญ้าหวานชอบอากาศเย็น อุณหภูมิประมาณ 20-26 องศาเซลซียส และขึ้นได้ดีเมื่อปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600-700 เมตร เขตที่ปลูกหญ้าหวานกันมากได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน แต่ที่ปลูกหญ้าหวานได้ผลดีที่สุดคือ จังหวัดน่าน