Posted on 0 comments

แนวทางแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด

แนวทางแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด

สับปะรดล้นตลาด
สับปะรดล้นตลาด

เนื่องจากเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมามีผลผลิตสับปะรดออกมาเป็นจำนวนมาก ซื่งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเกษตรกรของจังหวัดลำปาง เพราะโรงงานแปรรูปสับปะรด เลือกที่จะซื้อผลผลิตที่ใกล้เคียงโรงงานมากกว่า เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น เพราะผลผลิตออกมาพร้อมกัน ไม่เหมือนทุกปีที่สับปะรดจากลำปางจะให้ผลผลิตช้ากว่า ทำให้ขายได้ราคาดีเพราะผลผลิตเหมาะสมกับความต้องการของตลาด

และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเมื่อช่วงปีก่อนๆหน้า สับปะรดราคาค่อนข้างสูง ทำให้มีเกษตรกรทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าขยายพื้นที่ปลูกสับปะรด ทำให้ผลผลิตในปีออกมามามากจนล้นตลาด และทำให้มีราคาตกต่ำอย่างมาก

แนวทางแก้ปัญหา ควรมีหน่วยงานที่คอยควบคุมพื้นที่ปลูกให้มีความเหมาะสม มีการหาตลาด และการประกันราคาที่แน่นอน มิเช่นนั้นเกษตรกรก็จะต้องประสบกับสภาวะขาดทุนอยู่ร่ำไป…

Leave a Reply