Posted on 0 comments

สถานการณ์อาหารราคาแพง

สถานการณ์อาหารราคาแพง

สถานการณ์อาหารแพง
สถานการณ์อาหารแพง

ทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาข้าวของแพงโดยเฉพาะอาหาร ซื่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิต หลักๆตอนนี้เลยก็น่าจะเป็นไข่ไก่ที่มีราคาแพงสูงสุดในรอบ 20 ปี โดยปัญหาไข่ไก่เเพงก็เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ อากาศร้อน โรคระบาด และการขาดแม่พันธุ์ไข่ไก่ ซื่งก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหากันไป

และไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร ทั่วโลกก็กำลังประสบปัญหานี้อยู่เหมือนกัน เพราะปัจจุบันสภาพอากาศโลกกำลังแปรปรวนอย่างหนัก ทำให้ผลผลิตที่ได้น้อยลง และไหนจะปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในภาคการเกษตรอีก

ซื่งปัญหานี้ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะยิ่งอาหารแพงขึ้นก็จะยิ่งทำให้มีคนจนเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

Leave a Reply