Posted on 0 comments

วิธีเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ(ไม่ให้อาหาร)

วิธีเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ(ไม่ให้อาหาร)

เลี้ยงไก่

วิธีเลี้ยงแบบนี้ถ้าใครทำได้ จะสามารถประหยัดต้นทุนค่าอาหารไปได้โขเลยครับ ถึงเวลาก็จับขาย หรือจับมารับประทานอย่างเดียว … สำหรับท่านที่คิดว่าวิธีนี้เป็นไปไม่ได้ อยากให้ท่านมโนภาพถึงไก่ป่าก่อนเลยครับ ลองนึกดูว่ามีใครเข้าไปโปรยอาหารเม็ดให้มันในป่ารึเปล่า ? มีใครไปหยิบยื่นหัวอาหารให้มันกินรึเปล่า ? …. สรุปคือไม่มี แล้วมันโตได้อย่างไร ?

ไก่ป่ามันมีความสามารถในการหากินแมลง หนอน ไส้เดือน ปลวก และหญ้าเป็นอาหารได้อย่างดี ส่วนน้ำมันก็หากินตามลำธาร ห้วย บึง…ไก่ชนเราก็สืบเชื้อสายมาจากไก่ป่านั่นแหละครับ ความสามารถในการหากินของมันยังหลงเหลืออยู่ ดังนั้นถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมให้เลียนแบบธรรมชาติได้เราก็ไม่จำเป็นต้องให้อาหารมันเลยครับ (แนะนำให้ ให้เศษอาหารมันบ้างเพราะเดี๋ยวมันจะพากันหนีไปอยู่ที่อื่นซะหมด) และจากการทดลองของผมไก่ไข่(พันธุ์อิซ่าบราวนฺ) ก็สามารถคุ้ยหาอาหาร และจิกกินแมลงและหญ้าได้ครับ

สภาพแวดล้อม(ต้องพอเหมาะกับจำนวนไก่) ที่ต้องสร้างก็มีแหล่งน้ำสะอาด โดยการขุดบ่อปลาที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ หรือถ้าไม่สะดวกจริงๆก็เป็นถาดน้ำเอาก็ได้(ของผมโชคดีที่มีลำห้วยผ่าน เลยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาใส่น้ำให้ไก่่กิน)  … ต้องมีต้นไม้ใหญ่ให้ไก่ขึ้นนอน ถ้าไม่มีก็สร้างเล้าก็ได้ครับ ต้องมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ต้องปล่อยให้หญ้าขึ้นบ้างไว้ให้ไ่ได้เล็มกิน …. สร้างแหล่งที่อยู่ของแมลงด้วยการหาใบไม้ กิ่งไม้ หรือฟางข้าวมาคลุม วิธีนี้จะทำให้ได้ทั้งปลวกทั้งแมลง ไก่จะคุ้ยเขี่ยกินอย่างมีความสุข

ข้อควรระวัง :
1. ถ้าเป็นไปได้ควรล้อมรั้วให้มิดชิด หรือขึงตาข่ายกันหมาเข้ามากัดไก่ (อันนี้เป็นปัญหาสำหรับผมเลย เพราะที่ค่อนข้างกว้าง)
2. ควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชผักที่ไก่ชอบกินในบริเวณที่เลี้ยงไก่

วิธีเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ

Leave a Reply