Posted on 0 comments

ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดนางฟ้า

ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดนางฟ้า
ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดนางฟ้า
 • ชื่อเรียกทั่วไป : เห็ดนางฟ้า , เห็ดแขก
 • ชื่อสามัญ : Sarjor-caju Mushroom
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleurotus sajor-caju(Fr.) Sing.
 • ถิ่นกำเนิด : แถบเทือกเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย
 • สรรพคุณทางยา : ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ลดไขมันในเส้นเลือด
 • การนำไปใช้ประโยชน์ : ทำแหนมเห็ด , เห็ดชุบแป้งทอด , ต้มยำเห็ด ฯลฯ
 • คุณค่าทางอาหาร(100กรัม) : ให้พลังงาน 35 กิโลแคลอรี่ (โปรตีน2.3กรัม , ไขมัน 0.3 กรัม , คาร์โบไฮเดรต 5.7 กรัม)
 • ข้อดีของเห็ดนางฟ้า :
  มีรสชาติดี รสชาติอร่อย
  ถ้านำไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นหอมน่ากินมาก
  สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นาน
  สามารถเก็บรักษาโดยการตากแห้งไว้ เมื่อจะนำมาปรุงอาหารก็เพียงนำเห็ดนางฟ้าไปแช่น้ำ เห็ดก็จะคืนรูปเอง
 • ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดนางฟ้า :
  เห็ดนางฟ้ามักจะพบตามธรรมชาติบริเวณตอไม้เนื้ออ่อนที่กำลังผุ ในแถบเมืองแจมมู บริเวณเชิงเขาหิมาลัย มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม และเห็ดเป๋าฮื้อ แต่จะมีสีอ่อนกว่า และมีครีบอยู่ชิดกันมากกว่า ด้านบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีน้ำตาลอ่อน ดอกเห็ดนางฟ้าจะมีขนาดตั้งแต่ 5-14 เซ็นติเมตร และจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30-120 กรัม

และนอกจากนี้ยังมีเห็ดนางฟ้าอีกสายพันธุ์หนึ่ง คือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน ที่เรียกชื่อเช่นนี้เพราะเป็นเห็ดที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศภูฐาน ซื่งก็จะสามารถแยกออกได้อีกหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะชอบฤดูกาลที่ต่างกัน (บางพันธุ์ออกได้ดีในฤดูร้อน บ้างพันธุ์ออกได้ดีในฤดูหนาว)