Posted on 0 comments

พันธุ์สัตว์ที่เอามาเลี้ยงสำคัญแค่ไหนสำหรับเกษตรกร

พันธุ์สัตว์ที่เอามาเลี้ยงสำคัญแค่ไหนสำหรับเกษตรกร

พันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะถ้าหากพันธุ์สัตว์ไม่ดีแล้วผลผลิตย่อมไม่ดีตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากต้องการเลี้ยงไก่ไข่ แล้วเราไปซื้อพันธุ์ไก่ไข่มาจากแหล่งที่ไม่มีคุณภาพมาก็จะทำให้ได้ผลผลิตไม่ดี โดยไก่อาจจะไข่น้อย หรือดีไม่ดีก็ไม่ไข่เลยก็เป็นได้ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเกษตกรที่จะต้องเสาะหาพันธุ์ที่มีคุณภาพดีให้ได้(อย่าเชื่อคนขายมาก ควรมีการศึกษา หรือทดลองเลี้ยงจำนวนน้อยๆก่อน)


แต่ในการหาพันธุ์ที่ดีก็ต้องนำสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ของแหล่งที่จะทำการเลี้ยงสัตว์มาพิจารณาด้วย เพราะสัตว์บางพันธุ์ให้ผลผลิตดีก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น วัวพันธุ์จากต่างประเทศเขตหนาวที่ตัวใหญ่ ให้เนื้อเยอะ เมื่อนำมาเลี้ยงในเมืองไทยที่อากาศร้อนก็อาจทำให้ผลผลิตน้อยลง หรือไม่ก็ทำให้วัวป่วยจนเสียชีวิตได้ ซื่งปัญหานี้ถูกแก้ไขปัญหาโดยการนำพ่อพันธุ์วัวจากต่างประเทศมาผสมกับแม่พันธุ์วัวพื้นเมืองของไทย

Leave a Reply