Posted on 0 comments

ปัญหาเลี้ยงวัวของผมตอน 2(หญ้าวัชพืช)

ปัญหาเลี้ยงวัวของผมตอน 2(หญ้าวัชพืช)


หลังจากที่ปล่อยวัวเล็มกินหญ้าในสวนมาพักใหญ่ เริ่มแรกก็รู้สึกดีนะครับ ที่หญ้าไม่รกเหมือนเมื่อก่อน เพราะวัวจัดการหมด

แต่เมื่อระยะเวลาเริ่มผ่านไปเรื่อยๆ วัวเล็มกินหญ้าออกก็จริงครับ แต่มันดันเลือกกินเฉพาะส่วนที่มันชอบครับ ดังนั้นจึงทำให้หญ้าที่วัวไม่ชอบเติบโตขึ้นได้ดีกว่าหญ้าที่วัวชอบกิน และสุดท้ายหญ้าเหล่านั้นที่วัวไม่กิน ก็จะเติบโตขึ้นคลุมแปลงครับ ซื่งกว่าเราจะรู้ตัวก็สายไปเสียเเล้ว เพราะบางทีเห็นเขียวๆในแปลงก็นึกว่าวัวมีหญ้ากินที่ไหนได้ครับ เป็นหญ้าอะไรก็ไม่รู้

เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นมา ผมเลยจัดแจงไถใหม่เลยครับ โดยไปจ้างแทรกเตอร์เล็กติดจอบหมุนพรวนดินสองรอบ แล้วรอฝนตก จากนั้นจึงโรยเมล็ดหญ้ารูซี่ผสมเมล็ดถั่วเขียวลงไปครับ

ปลูกหญ้าใหม่คราวนี้จะจัดการใหม่โดยไม่ให้วัวเหยียบย่ำแปลงหญ้าส่วนนี้ครับ โดยจะตัดให้มันเอาครับ แบบนี้อย่างน้อยหญ้าชนิดอื่นๆก็จะได้ขึ้นลำบากกว่าเดิมครับผม ตอนนี้หญ้าพื่งจะแตกยอด ถ้าเริ่มโตแล้วจะมาอัพเดทให้ชมในตอนต่อๆไปครับ

ดูเนื้อหาตอนแรกได้ที่ ปัญหาเลี้ยงวัวของผมตอน 1

Leave a Reply