Posted on 0 comments

ปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก

ปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก

ปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก
ปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก

ในปีนี้ถือว่าหนักกว่าทุกปีมาก เพราะความเสียหายครอบคลุมทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม และสูญเสียผู้สียชีวิตไปมาก เนื่องจากปีนี้มีฝนตกนานกว่าปกติเพราะมีพายุเข้าถึง 5 ลูก เจอทั้งปัญหาดินสไลด์ ดินถล่ม น้ำท่วมแปลงการเกษตรต่างๆ น้ำท่วมบ้านเรือน ทางรถไฟขาด ถนนขาด น้ำท่วมโรงงานอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรมีมูลค่าหลายร้อยล้าน จนล่าสุดต้องลุ้นว่ากรุงเทพฯจะรอดหรอไม่

ปัญหานี้มันก็เกิดมาจากหลายๆประเด็นมาประกอบกันทั้ง ปัญหาโลกร้อน ปัญหาเรื่องพายุ ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาการสร้างหมู่บ้านขวางทางน้ำไหล ปัญหาการทิ้งขยะลงแม่น้ำทำให้คูคลองตื้นเขิน ปัญหาเรื่องเขื่อนเก็บกักน้ำ ฯลฯ แต่เหตุใดถึงไม่ค่อยมีคนคิดจะแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุเหล่านี้เสีย กระผมเบื่อ กระผมเจ็บที่ต้องทนเห็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบซ้ำๆซากๆแบบนี้ทุกปี

และจากการเร่งปล่อยน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมนี้ เมื่อเข้าสู่หน้าร้อนก็ต้องกลับมาเจอปัญหาเเล้งซ้ำซากอีกเพราะน้ำที่เก็บกักไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหานี้จึงวนเวียนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากไม่แก้ไขที่ต้นเหตุ….

ที่มาภาพ http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=aclp2528&id=65

Leave a Reply