Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกรในกระถาง

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกรในกระถาง
การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกรในกระถาง

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกรในกระถาง

  • การปลูกแก้วมังกรในกระถางนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะปลุกแก้วมังกรไว้รับประทานเองภายในบ้าน ซึ่งการปลูกด้วยวิธีนี้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อย สำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปลูกแก้วมังการในกระถางมีดังนี้ ท่อน้ำทิ้งหรือเสาไม้หรือเสาปูน ขนาดพอเหมาะ,กระถาง,ค้างด้านบนจะเป็นปูนหรือไม้ก็ได้,ดิน,ขุยมะพร้าว,เชือกฟาง

วิธีปลูกแก้วมังกรในกระถาง

  • ขั้นตอนแรกให้นำเสาไม้หรือเสาปูนที่เตรียมไว้ตั้งเป็นหลักลงในกระถางที่เตรียมไว้จากนั้นให้นำขุยมะพร้าวใส่ลงในกระถางอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกระถางจากนั้นให้นำดินผสมกับแกลบหรือขุยมะพร้าวเทลงในกระถางจนถึงปากกระถาง นำต้นแก้วมังกรลงปลุกในกระถางให้ติดกับเสาจากนั้นให้นำเชือกมัดต้นแก้วมังกรและเสาติดกัน จากนั้นนำดินมากลบต้นแก้วมังกรให้เรียบร้อย ข้อควรระวังคือ ไม่ควรมัดต้นแก้วมังกรกับเสาให้แน่นจนเกินไป และควรนำด้านแบนผูกติดกับเสาเนื่องจากด้านแบนคือด้านที่จะออกราก