Posted on 0 comments

ปลูกข้าวร่วมกับแหนแดง

แหนแดง

ชาวเกษตรกรที่ปลูกข้าวส่วนมากมักทีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่อยู่ในข้าวและปัญหาข้าวไม่สวยทำปัจจุบันชาวเกษตรกรหันมาใช้สารเคมีกันจำนวนมากซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคเลย วันนี้พวกเราได้มีวัชพืชขนิดหนึ่งที่จะมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ คือ แหนแดง แหนแดงซึ่งมี Anoboe สามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ความสัมผัสนี้ทำให้แหนแดงกลายเป็นปุ๋ยพืชสดที่สำคัญมาก

และยังมีศักยภาพสูงที่สามารถนำมาใช้ในระบบเกษตรพอเพียง เพื่อร่วมกับการปลูกข้าวทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน นอกจากนี้แหนแดงยังช่วยลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าวได้อีกเป็นอย่างดี ชาวเกษตรกรคนไหนที่ยังไม่รู้ประโยชน์ของแหนแดงถ้าได้อ่านข้อความนี้แล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะค่ะ เพราะประโยชน์ของแหนแดงมีมากมาย และยังเป็นผลดีไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย

Leave a Reply