Posted on 0 comments

ประโยชน์ชองกลุ่มพืชมีท่อลำเลียงที่ไร้เมล็ด

ประโยชน์ชองกลุ่มพืชมีท่อลำเลียงที่ไร้เมล็ด

กลุ่มพืชมีท่อลำเลียงที่ไร้เมล็ด

กลุ่มพืชมีท่อลำเลียงที่ไร้เมล็ดบางชนิดนิยมนำมาใช้เป็นอาหาร เช่น ผักแว่น กูดน้ำ กูดแดง กูดเกี๊ยะ เฟินบางชนิดนำมาเป็นสมุนไพร เช่น ว่านลูกไก่ทองใช้ในการดูดซับห้ามเลือด กูดแดงใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง ที่นำมาใช้ทำเครื่องจักสานและกระเป๋าถือ เช่นย่านลิเภา

นอกจากนี้เกษตรกรนิยมเลี้ยงแหนแดงในนาข้าวเพื่อเพิ่มปริมารปุ๋ยไนโตรเจนให้กับต้นข้าว รวมทั้งมีเฟินหลายชนิดที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ดับ ไม้ตัดใบ เช่น เฟินใบมะขาม เฟินนาคราช ข้าหลวงหลังหลาย และชายผ้าสีดา เป็นต้น

ส่วนกูดเกี๊ยะนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายโดยใบแห้งใช้ในการมุงหลังคาและทำฟืน เถ้าจากใบยังเป็นแหล่งโพแทสใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว และสบู่ เหง้านำมาใช้ฟอกหนังและย้อมผ้าขนสัตว์ให้เป็นสีเหลือง นอกจากนี้พบว่ากูดเกี๊ยะยังมีศักยภาพเป็นแหล่งสกัดสารฆ่าแมลงและพลังงานชีวภาพ ยังช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับดินโดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสเฟต และโพแทสเซียมอีกด้วยค่ะ

พืชกลุ่มพืชมีท่อลำเลียงที่ไร้เมล็ดมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ชาวเกษตรกรทั้งหลายควรจะรู้จักใช้พืชพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ แทนการให้วัสดุที่ไม่เป็นธรรมชาติ และสารเคมีต่างๆนะค่ะ

Leave a Reply