Posted on 0 comments

น้ำท่วมหนักทำผลผลิตปาล์มทางภาคใต้ได้รับความเสียหายมหาศาล

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2554 เกิดน้ำท่วมหนักแถบภาคใต้ทำให้ผลผลิตปาล์มทางภาคใต้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมหาศาล เพราะเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหลังจากพื่งเกิดสภาวะน้ำท่วมในต้นเดือนพฤศจิกายน ปี 2553

น้ำท่วมหนักทำผลผลิตปาล์มทางภาคใต้ได้รับความเสียหาย
น้ำท่วมหนักทำผลผลิตปาล์มทางภาคใต้ได้รับความเสียหาย

สภาพอากาศที่แปรปรวน วิปริตและภาวะสงครามจนน้ำมันในตลาดโลกแพงแบบนี้ ทำให้ผู้เขียนคาดว่าในอนาคต ราคาสินค้าประเภทปาล์มจะมีราคาสูงขึ้นมาก ทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น แต่เกษตรกรก็ต้องแบกรับภาระความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนแบบนี้เช่นกัน

สำหรับปาล์มขนาดเล็กที่โดนน้ำท่วม มีวิธีแก้ไขดังนี้ครับ

  • ได้มีเกษตรกรรายหนึ่งแนะนำว่าการป้องกันไม่ให้ปาล์ม อายุ 1-2 ปี ถูกน้ำท่วมตายให้กระทำดังนี้ คือ เมื่อน้ำเริ่มลดให้ล้างใบที่คราบตะกอนเกาะติดอยู่ออก และให้ถอดยอดปาล์มน้ำมันต้นนั้นทิ้ง แล้วจะไม่ทำให้ปาล์มที่ถูกน้ำท่วมต้นนั้นตายได้ แนะนำเพื่อนบ้านที่ถูกน้ำท่วมสามสี่รายปรากฎว่าได้ผล ภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกล่าวเสริมว่า เมื่อปลายปีที่แล้ว เกิดน้ำท่วมปาล์มจำนวน 50 ต้น ได้ล้างใบและถอนยอดทิ้ง จำนวน 20 ต้น ปรากฎว่าเมื่อน้ำลดอีกระยะหนึ่งก็แตกยอดใหม่หมด แต่ส่วนที่ไม่ถอดยอดทิ้ง 30 ต้น ปรากฏว่าตายเรียบ

ทีมาของวิธีแก้ไข http://gotoknow.org/blog/jarunjatt-jatano/262685
ขอบคุณภาพจาก www.suratphotoclub.net