Posted on 1 comments

เหตุผลที่ผมต้องเป็นเกษตรกร

เหตุผลที่ผมต้องเป็นเกษตรกร

เกษตรกร

ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมทำงานมาหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ระดับล่างสุดไปจนถึงระดับผู้จัดการ แต่กลับไม่มีงานไหนที่รู้สึกได้ถึงความมั่นคงอย่างแท้จริงเลย เพราะเจ้านายสามารถไล่เราออกได้ทุกเมื่อ และการที่เรากลัวถูกไล่ออก จึงจำเป็นต้องทำตามเจ้านายสั่งทุกอย่างทั้งๆที่มันขัดต่อความรู้สึกนึกคิดในบางครั้ง

สำหรับอาชีพเกษตรกรบนผืนแผ่นดินของตัวเองไม่มีใครสามารถที่จะไล่เราออกได้ อยากกินอะไรก็ปลูกไปไม่ต้องไปซื้อเค้ากินให้มันเปลืองเงิน ให้มันเสี่ยงกับสารเคมีที่แถมมา ชะตาชีวิตของท่านสามารถกำหนดได้เองบนผืนดินทำกิน อยากมีไข่กินก็เลี้ยงไก่ไข่ อยากมีผักกินก็ปลูกผัก อยากมีข้าวกินก็ปลูกข้าว อยากกินปลาก็เลี้ยงปลา

จะมีอาชีพไหนในโลกนี้ที่จะได้กินของสดๆแบบเกษตรกร เพราะเด็ดกินจากต้นสดๆได้เลย ผักห้างไหน ตลาดไหนก็ไม่สดเท่านี้แล้ว และจะมีอาชีพไหนที่ได้ออกกำลังกายไปในตัว ได้ทั้งเงินได้ทั้งสุขภาพไม่ต้องไปหาเวลาออกกำลังกายเหมือนอาชีพอื่นๆ

อาชีพเกษตรกรทำให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าตลอดเวลา ทำให้ผู้ใหญ่มีเวลาที่จะสั่งสอนลูกหลานให้เติบใหญ่เป็นคนที่ดีของสังคมได้ในอนาคต

อาชีพเกษตรกรเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่หันหลังให้ แล้วอนาคตใครจะผลิตอาหารหล่อเลี้ยงประเทศ ถ้าหวังแต่พื่งนำเข้าก็ทำให้ประเทศชาติอ่อนแอเพราะพื่งตัวเองไม่ได้………

One thought on “เหตุผลที่ผมต้องเป็นเกษตรกร

Leave a Reply