Posted on 1 comments

ความรู้เรื่องทั่วไปเรื่องชวนชม

ดอกชวนชม
ดอกชวนชม
 • ชวนชมได้รับสมญาว่า Desert Rose หรือ “กุหลาบทะเลทราย” เพราะเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแห้งแล้ง ชวนชมถูกจัดอยู่ในสกุล Adenium obesum มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา มีหลายชื่อ เช่น Pink Bignonia , Mock Azalea , Desert Rose , Impala Lily , Kudu Lily และ Sabi Star
 • การปลูกและดูแลรักษาชวนชม
  – ดินที่เหมาะในการปลูกชวนชมคือดินโปร่งร่วนซุย มีการระบายน้ำได้ดีคล้ายดินทรายผู้ปลูกชวนชมส่วนใหญ่จึงนิยมเติมวัสดุปรุงดินต่างๆ เพิ่มลงไปในดินเพื่อให้มีความร่วนซุย เช่น ใบก้ามปู กาบมะพร้าวสับ เปลือกถั่วลิสง แกลบดิบ และทรายหยาบ

  – การให้น้ำ ชวนชมเป็นพืชที่มีลำต้นอุ้มน้ำไว้ค่อนข้างมาก จึงทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี หากชวนชมอยู่ในสภาพที่แฉะเกินไปหรือมีน้ำขังจะทำให้มีอาการเหี่ยวเฉา ใบเหลืองและร่วง หัวเน่าได้ง่าย ชวนชมเป็นไม้ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งและฟื้นตัวได้ง่าย เช่น ถ้างดน้ำประมาณ 1 สัปดาห์ ลักษณะต้นจะนิ่ม เมื่อได้รับน้ำและปุ๋ยอีกครั้งชวนชมจะแตกใบขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าขาดน้ำนานเกินไปใบจะเหี่ยวหรือไหม้ตามขอบใบ ดอกจะเหี่ยวและร่วงเร็ว ชวนชมต้นที่ยังอ่อนต้องให้น้ำแต่น้อย ถ้าต้นอ่อนได้น้ำมากจะทำให้เน่าได้ง่าย การให้น้ำพอดีจะทำให้ต้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นชวนชมต้นใหญ่ควรให้น้ำวันละครั้ง สำหรับช่วงฤดูฝนอาจเว้นการรดน้ำบ้างตามความเหมาะสม น้ำที่ใช้รดควรเป็นน้ำที่สะอาดและไม่ควรรดน้ำให้โดนดอกเพราะจะทำให้กลีบดอกช้ำและร่วงเร็ว

  – การให้ปุ๋ย ชวนชมเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยไม่มากนักเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยชวนชมมากนักเพราะจะทำให้ต้นชวนชมเน่าได้ ชวนชมต้นเล็ก ควรใส่ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูง เช่น 15-5-5 หรือสูตรเสมอ 15-15-15 ในปริมาณน้อยๆ ทุก 2 สัปดาห์ ประมาณ 1-2 เดือน เมื่อต้นโตเต็มที่พร้อมที่จะออกดอกจึงเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเร่งดอกสูตร 8-24-24 ทุกๆ 2 สัปดาห์ ประมาณ 1-2 เดือนชวนชมจะออกดอก หลังจากนั้นบำรุงต้นโดยให้ปุ๋ยสูตรเสมอเดือนละครั้ง และให้ธาตุอาหารเสริมประมาณ 3 เดือนครั้ง สำหรับชวนชมที่ติดฝักควรเว้นระยะการให้ปุ๋ยให้ห่างขึ้นและลดปริมาณการให้ปุ๋ยให้น้อยลง

  ต้นชวนชม
  ต้นชวนชม

 • One thought on “ความรู้เรื่องทั่วไปเรื่องชวนชม

  1. ต้นชวนชมที่บ้านใบเหลืองร่วงเป็นระยะไม่แน่ใจว่าแด้ไขอย่างไร, 10 ต้นเป็นเพียงต้นเดียว ลำต้นไม่นิ่ม ใบร่วงทั้งที่เแ็นหน้าหนาว รดน้พเช้าเย็น ขอคำแนะนำคำปรึกษาด้วยครับ

  Leave a Reply