Posted on 0 comments

ความเดืือดร้อนของเกษตรกรหลังแนวบิ๊กแบ็ค

ความเดืือดร้อนของเกษตรกรหลังแนวบิ๊กแบ็ค

ความเดืือดร้อนของเกษตรกรหลังแนวบิ๊กแบ็ค
ความเดืือดร้อนของเกษตรกรหลังแนวบิ๊กแบ็ค

หลังจากที่มีมาตรการเอาบิ๊คแบ็คมาชะลอน้ำไม่ให้เข้าท่วมกรุงเทพชั้นใน ก็ถือว่าได้ผลพอสมควร น้ำในหลายนิคมก็เริ่มลดลงแล้ว หลายโรงงานสามารถเดินเครื่องผลิตได้เเล้ว แต่เกษตรกรกลับเดือดร้อนหนัก โดยเฉพาะสวนแถบนนทบุรี นครปฐม เพราะน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน จนพืชสวนล้มตายเป็นจำนวนมาก และชาวนาแถบภาคกลางก็ยังเดือดร้อนถึงแม้น้ำลดแล้ว แต่ไม่สามารถทำนาต่อได้เพราะขาดเมล็ดพันธุ์ที่ไปกับกระแสน้ำ และมีมีเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่

คิดดูนะครับโรงงานน้ำท่วม ซ่อมเครื่องจักรก็ยังสามารถเปิดโรงงานต่อได้ แต่ถ้าเป็นสวนผลไม้นี่หนักเลยนะครับ สวนทุเรียน สวนส้มโอ ต้องใช้เวลาฟื้นตัวกันกี่ปี และจะเอาอะไรมาเป็นหลักประกันว่าปีต่อๆไปจะไม่ท่วมอีก ดังนั้นจึงอยากไคร่ขอวิงวอนให้ผู้หลักผู้ใหญ่เหลียวเเลเกษตรกรที่เดือดร้อนหนักจากน้ำท่วมให้มากกว่านี้ครับ

Leave a Reply