Posted on 0 comments

ของแพงค่าแรงถูก เห็นใจพี่น้องชาวไทยครับ

ของแพงค่าแรงถูก เห็นใจพี่น้องชาวไทยครับ

ราคาน้ำมันในอดีีต
ราคาน้ำมันในอดีีต

ทุกวันนี้ราคาน้ำมันเบนซิน 91 ลิตรนึง ใกล้จะ 50 บาทขึ้นไปทุกที ค่าอาหารก็แพงขึ้นพรวดๆ หมูเอย ไข่เอย เนื้อเอย ปลาเอย แต่ไฉนค่าแรงยั้งเท่าเดิม ถึงจะขึ้นก็ขึ้นไม่ทันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ดี แต่ปัญหานี้ถ้าจะไปจี้ผู้ประกอบการมากๆ เดี๋ยวเค้าก็อยู่ไม่ได้เพราะต้นทุงสูงอีก และปัญหาแบบนี้มันจะเเก้ยังไงดีน้า

ส่วนความเห็นของผม ผมว่าปัญหาของแพงตัวแปรหลักๆน่าจะมาจากราคาน้ำมันนะ ถ้าวิธีของผมเอาแบบขวานผ่าซากไปเลย น้ำมันเเพงก็ไม่ต้องไปใช้ และให้รัฐบาลสนับสนุนให้ผลิตเฉพาะรถยนต์ที่เติม e100 ได้เท่านั้น เพราะเราสามารถผลิตเองได้ และสนับสนุนให้แรงงานกลับมาทำไร่ทำสวนที่บ้านเกิด ปลูกผลผลิตป้อนโรงงานผลิต e100 ถ้าทำแบบนี้ปัญหาคนมากระจุกตัวในเมืองหลวงก็จะหมดไป แถมแก้ปัญหารถติดได้อีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply