Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการเตรียมวัสดุพื้นคอกหมู

การเกษตรเรื่องการเตรียมวัสดุพื้นคอกหมู
การเกษตรเรื่องการเตรียมวัสดุพื้นคอกหมู

การเกษตรเรื่องการเตรียมวัสดุพื้นคอกหมู

  • เมื่อเกษตรกรขุดหลุมเสร็จแล้ว ให้ทำการปูพื้นคอก โดยมีส่วนผสมดังนี้ แกลบ 10 ส่วน ดินละเอียด 1 ส่วน จากนั้นให้นำส่วนผสมทั้ง 2 อย่างเทลงก้นหลุมที่ขุดไว้ให้มีความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้นให้ใช้เกลือเม็ดประมาณครึ่งลิตรโรยหน้าแล้วนำน้ำหมักชีวภาพ 2 ช้อนผสมลงในน้ำ 10 ลิตร รดให้ทั่วจากนั้นให้ทำอีก 2 ชั้นจนเท่าระดับพื้นดิน จากนั้นให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน เกษตรกรค่อยนำหมูเข้าไปไว้ในคอก และควรทำการราดน้ำหมักชีวภาพลงบนคอกทุก ๆ 5-7 วัน ครั้งละ 1 บัว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ