Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการเตรียมคอกเลี้ยงหมูต้นทุนต่ำ

การเตรียมคอกเลี้ยงหมูต้นทุนต่ำ
การเตรียมคอกเลี้ยงหมูต้นทุนต่ำ

การเกษตรเรื่องการเตรียมคอกเลี้ยงหมูต้นทุนต่ำ

  • การเลี้ยงหมูแบบเก่านั้นเกษตรกรนิยมทำคอกหมูโดยใช้ปูนเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดและการดูแลคอกหมู ซึ่งนั้นก็เป็นสาเหตุหลักเช่นกันที่ทำให้หมูมีอาการเครียด หงุดหงิด และทำให้ป่วยได้ง่าย แต่ในปัจจุบันเกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนโรงเรือนในการเลี้ยงหมูใหม่ โดยมีพื้นที่อ่อนกว่าเดิม คอกหมูควรมีขนาดที่รองรับจำนวนหมูได้เป็นอย่างดีไม่ควรแคบจนเกินไปเพราะจะทำให้หมูอึดอัดและเกิดอาการเครียดได้ อีกทั้งยังจะนำมาซึ่งโรคระบาดอีกด้วย สิ่งแรกที่เกษตรกรต้องทำคือการขุดพื้นของคอกหมูโดยให้มีความลึกประมาณ 90 ซม. จากนั้นให้ทำการมุงหลังคาโดยชายคาต้องมีขนาดกว้างพอเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฝนสาดเมื่อถึงฤดูฝน หลังจากนั้นให้ทำการตีฝาคอกหมู โดยต้องใช้ไม้ไฝ่หรืออิฐบล็อคกั้นบริเวณรอบคอกหมูให้มีความลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 40-50 ซม. เพื่อป้องกันหมูออกจากคอก ข้อควรระวังคือ บริเวณที่ทำคอกหมูต้องไม่เป็นที่ ๆ มีน้ำท่วมขังและต้องเป็นที่ร่มหรือใต้ร่มไม้ มีอากาศถ่ายเทได้ดี เนื่องจากหมูเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบอากาศร้อน