Posted on 0 comments

วิธีการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย

การสกัดน้ำจากสาหร่ายสามารถทำได้หลายวิธี ซื่งวิธีการทางกายภาพคือวิธีที่ง่ายที่สุด โดยจะทำการสกัดน้ำมันโดยใช้เครื่องกรองหรือสารเคมีในการแยกสาหร่ายออกจากน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง และจะทำให้สาหร่ายรวมตัวกันเป็นก้อน และจากนั้นก้อนสาหร่ายจะถูกนำไปปั่นในเครื่องเหวี่ยงเพื่อลดความชื้นจากสาหร่าย และขั้นตอนสุดท้ายคือการแยกน้ำมันโดยการใช้สารละลาย เช่นเดียวกับที่สกัดน้ำมันจากพืชน้ำมันชนิดอื่นๆเพื่อแยกร้ำมันออกจากโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตของสาหร่าย

วิธีการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย
วิธีการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย

ส่วนวิธีการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายวิธีอื่นก็สามารถทำได้ เช่น การทำเป็นของเหลวด้วยเคมีความร้อน (Thermochemical Liquidification) วิธีนี้จะเปลี่ยนสาหร่ายไปเป็นน้ำมันโดยการใช้ความร้อนสูงและความดันสูง การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายจะได้น้ำมันประมาณ 30-40 เปอร์เซนต์ โดยน้ำหนัก

ที่มา วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 11/2552