Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการป้องกันโรคในหมู

การเกษตรเรื่องการป้องกันโรคในหมู
การเกษตรเรื่องการป้องกันโรคในหมู

การเกษตรเรื่องการป้องกันโรคในหมู

  • หากหมูที่เกษตรกรเลี้ยงมีอาหารท้องเสียหรือถ่ายเหลวเกษตรกรควรนำใบฟ้าทะลายโจรสด ใบฝรั่งสด และเถาบอระเพ็ด ให้หมูกิน และให้ทำการหาสาเหตุที่หมูมีอาการป่วยว่าเกิดจากอะไร เช่น อาหารหรือน้ำไม่สะอาดหรือมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ ซึ่งหากพบว่าเกิดจากสาเหตุดังกล่าวเกษตรกรควรทำการแก้ไขด้วยการนำน้ำและอาหารที่สะอาดให้หมูกินและต้องหมั่นคอยดูแลคอกหมูให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค นอกจากนี้การดูแลหมูให้ห่างจากยุงและริ้นก็สำคัญอย่างยิ่งเกษตรกรควรทำการกลางมุ้งเพื่อป้องกันยุงที่จะมากัดหมูและหากว่าบริเวณที่เลี้ยงหมูมีริ้นเยอะเกษตรกรควรนำตะไคร้หอมมาทุบและแช่น้ำจากนั้นให้นำมาฉีดพ่นที่คอกหมูในช่วงหัวค่ำ ข้อควรระวังคือ ในระหว่างที่เกษตรกรทำการฉีดพ่นน้ำตะไคร้หอมนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้เข้าตาหมูเป้นอันขาด