Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการปลูกและดูแลวาสนา

การเกษตรเรื่องการปลูกและดูแลวาสนา
ต้นวาสนาสามารถขยายพันธุ์โดยใช้ปักชำยอดหรือลำต้น หรือตัดลำต้นเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 6–8 นิ้ว ตั้งใส่ถาดตื้นๆ หล่อน้ำไว้จนแตกหน่อแตกใบ ต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายขึ้นได้ในดินทุกชนิด ส่วนผสมของดินใช้ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน เศษใบไม้ผุ 1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำต้นวาสนาที่เตรียมไว้ลงปลูกได้ทันที

การปลูกและดูแลวาสนา
การปลูกและดูแลวาสนา

วิธีการดูแลต้นวาสนา ต้นวาสนาเป็นพืชที่ชอบแดดจัดแต่ก็อยู่ในที่ร่มรำไรได้ ควรหมั่นรดน้ำ เพื่อให้ดินชุ่มน้ำอยู่เสมอแต่อย่าให้แฉะ ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง หมั่นทำความสะอาดใบ โดยใช้ผ้าเช็ดก็จะดี ช่วยป้องกันแมลงจำพวกเพลี้ยได้