Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร
การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร
อุปกรณ์สำหรับปลุกแก้วมังกร

  • เสาไม้เนื้อแข็งหรือท่อน้ำทิ้งด้านในกลวง,ไม้สำหรับทำเสาเข็ม จะให้ไม้สนหรือไม้ไผ่ก็ได้,ไม้หรือเสาปูนสำหรับทำค้างด้านบน,ปูน,เชือก

วิธีปลูกแก้วมังกร

  • ให้เกษตรกรนำเสาไม้เนื้อแข็งหรือท่อน้ำทิ้งตั้งเป็นเสาหลัก หลังจากนั้นให้ทำการขุดหลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้ไม้ไผ่หรือไม้สนยาวประมาณ 60 เซนติเมตรที่เตรียมไว้สำหรับทำเสาเข้มตอกลงไปในดินโดยให้ลึกประมาณ 30 เซนติเมตรโดยจะเหลือความยาวโผล่จากดิน 30 เซนติเมตรเช่นกัน จากนั้นให้นำเสาปูนหรือเสาไม้ที่จะนำมาทำค้างตั้งบนเสาเข็มและเทปูประมาณ 1 กระป๋องลงในเสาเพื่อยึดเสาหลักและเสาเข็มไว้ด้วยกัน จากนั้นให้ฟันโขดรอบหลักให้เป็นลักษณะรูปฝาชี นำต้นแก้วมังกรที่เตรียมไว้มาปลูกทั้ง 4 ด้านของหลัก มัดด้วยเชือกที่เตรียมไว้ไม่ต้องแน่นมาก นำดินกลบบริเวณโคนต้นแก้วมังกรและนำฟางคลุมเพื่อป้องกันแมลงหรือมด