Posted on 0 comments

การขยายพันธุ์ใบเตยหอม

การขยายพันธุ์ใบเตยหอม

ใบเตยหอม

การขยายพันธุ์ใบเตยสามารถทำได้ง่าย เพียงแค่นำท่อนพันธุ์มาปลูกลงดินแล้วรดน้ำอย่างสม่ำเสมอก็สามารถทำให้เตยเติบโตได้แล้ว(ปลูกไว้ริมแหล่งน้ำก้ได้) แต่ถ้าหากจะปลูกในเชิงธุรกิจ ก็จะมีขั้นตอนดังนี้ครับ

  • 1. หลังจากไถพรวนเตรียมพื้นที่ปลูกเรียบร้อยแล้ว ให้ขุดหลุมขนาดกว้างประมาณ 5×5 เซ็นติเมตรลึกประมาณ 6 เซ็นติเมตร
  • 2. จากนั้นให้นำปุ๋ยคอกลงก้นหลุม แล้วให้ใส่ท่อนพันธุ์ใบเตยลงไป แล้วกลบดินทับ
  • 3. ขุดหลุมปลูกต่อไปให้มีระยะห่างประมาณ 10 เซ็นติเมตร
  • 4. เมื่อปลูกเสร็จแล้วถ้าไม่มีฝนตกให้ทำการรดน้ำให้ชุ่มชื้น

ที่มา http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=1117&s=tblblog

Leave a Reply