Posted on 0 comments

การเกษตรเรื่องการขยายพันธุ์องุ่น

การเกษตรเรื่องการขยายพันธุ์องุ่น
องุ่นเป็นผลไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายและรวดเร็ว การขยายพันธุ์ขององุ่นมีหลายวิธี ดังนี้

 • การปักชำ เลือกกิ่งที่มีขนาดไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป ลักษณะของกิ่งชำที่เลือกต้องมีข้อถี่และมีตาโปนอย่างเด่นชัด มีอายุประมาณ 7-12 เดือน เพราะถ้าเลือกกิ่งที่แก่หรืออ่อนจนเกินไปจะทำให้ออกรากไม่ค่อยดีนัก ตัดกิ่งองุ่นเป็นท่อน ยาวประมาณ 15-20 ซม. (มีข้อประมาณ 4-5 ข้อ) นำกิ่งปักชำที่ได้จุ่มลงในฮอร์โมนช่วยเร่งรากที่เตรียมไว้จากนั้นปักชำลงในกระบะทรายผลสมขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 1:1 ปักให้ลึก 1 ใน 3 ของกิ่ง รดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ 15-20 วัน กิ่งที่ปักชำจะเริ่มออกรากและแตกใบอ่อน จากนั้นเมื่อกิ่งปักชำมีอายุประมาณ 1 เดือนจึงนำไปปลูกได้
  การขยายพันธุ์องุ่น
  การขยายพันธุ์องุ่น

 • การตอน กิ่งที่จะนำมาตอนนั้นต้องสมบูรณ์ไม่มีโรค ไม่มีแมลง อายุของกิ่งประมาณ 3 เดือน มีนาดเท่ากับแท่งดินสอไม่ควรแก่หรืออ่อนจนเกินไป สามารถตอนได้หลายช่วงในกิ่งเดียวกันในแต่ละช่วงควรมีข้อประมาณ 3-4 ข้อ ควั่นกิ่งที่จะนำมาตอนโดยให้รอยควั่นห่างกันประมาณ 0.5 ซม. ลอกเปลือกออกจากนั้นใช้สันมืดขูดเยื่อออก แล้วหุ้มด้วยตุ้มขุยมะพร้าวหรือดินเหนียวแล้วห่อด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่ง จากนั้น 15 วันจะมีรากของกิ่งองุ่นงอกออกมา ให้ตัดแล้วนำไปชำในถุงพลาสติกที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบและทราย ในอัตราส่วน 1:1 (ควรพ่นสารกำจัดเชื้อราทุก 7 ในขั้นตอนนี้ด้วย) จากนั้น 15 วัน จึงนำกิ่งตอนที่ได้ไปปลูกในแปลง (ควรปลูกในขณะที่รากยังขาวอยู่ ไม่ควรปล่อยให้รากเป็นสีน้ำตาลเพราะจะทำให้การเจริญเติบโตช้าและตายได้
  การขยายพันธุ์องุ่น
  การขยายพันธุ์องุ่น

 • การติดตา วิธีที่ใช้กันในการติดตาองุ่นคือ การติดตาแบบชิบ (Chip budding) ต้องเลือกตาพันธุ์ที่มีสีน้ำตาล ไม่มีโรค ไม่มีแมลง และที่สำคัญตาต้องไม่บอด เฉือนตาให้ติดเนื้อไม้และเฉือนต้นตอให้มีลักษณะเดียวกับตาพันธุ์ดี แล้วนำไปติดกับต้นตอ จากนั้นเอาพลาสติกพันโดยเว้นช่องให้ส่วนตาโผล่ออกหรือพันปิดตาให้มิดก็ได้
 • การเสียบยอด ต้นที่จะน้ำยอดมาเสียบนั้นต้องปลูกไว้ในแปลงอย่างน้อย 1 ปี ส่วนกิ่งที่จะนำมาเสียบยอดนั้นต้องมีขนาดเท่ากับหรือใกล้เคียงต้นตอให้มากที่สุด เฉือนต้นตอเป็นรูปปากฉลามและเฉือนกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่ม นำเสียบเข้าด้วยกันพันด้วยพลาสติกให้แน่น
 • การเสริมราก ใช้ในกรณีที่ปลูกองุ่นพันธุ์ดีอยู่แล้ว แต่ต้องการให้มีระบบรากที่แข็งแรงและหาอาหารได้เก่ง ไม่ใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยตรง ปลูกต้นองุ่นป่าใกล้ๆ กับต้นพันธุ์ดีที่มีอยู่แล้ว เมื่อต้นองุ่นป่าเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้ว เฉือนที่องุ่นพันธุ์และเฉือนปลายกิ่งองุ่นป่าเป็นรูปปากฉลาม แล้วนำมาประกบกันให้สนิทพันด้วยพลาสติกให้แน่น ก็จะได้ต้นองุ่นที่มี 2 ขา หรือ 2 โคน (ต้นขององุ่นป่าและองุ่นพันธุ์ดีไม่จำเป็นต้องเท่ากัน)