Posts Tagged ‘หญ้าหวาน’

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน

กุมภาพันธ์ 13th, 2010

การเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน

การเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน


การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน

  • หญ้าหวานนิยมปลูกแซมเป็นแถว ๆ ในสวนผลไม้ หญ้าหวานเป็นพืชที่ต้องการความดูแลอย่างสูงทั้งการรดน้ำและการใส่ปุ๋ยบำรุงดิน การเก็บเกี่ยวหญ้าหวานครั้งแรก คือ หลังจากทำการปลูกหญ้าหวานได้ประมาณ 20-25 วัน คือช่วงปลายเดือนมกราคม หลังจากนั้นให้เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวหญ้าหวานได้เรื่อย ๆ ประมาณปีละ 6-10 ครั้ง ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะมากน้อยเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลของเกษตรกร แต่ผลผลิตจะสูงในช่งเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม หลังจากนั้นหญ้าหวานจะเริ่มแก่และออกดอก ซึ่งในระหว่างนี้หญ้าหวานจะหยุดการเจริญเติบโตและจะให้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม การเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน ให้เกษตรกรฉีดน้ำล้างฝุ่นออกเสียก่อน จากนั้นค่อยตัดกิ่งเอาไปเก็บใบหญ้าหวานออก ข้อควรระวังคือ ไม้ควรตัดกิ่งหญ้าหวานแล้วนำไปล้างน้ำเพราะจะทำให้ความหวานของหญ้าหวานละลายไปกับน้ำ ซึ่งจะทำให้คุณภาพของหญ้าหวานต่ำลงไปด้วย

คนเข้าชมจาก:

  • หญ้าหวาน
  • ต้นหญ้าหวาน

การเกษตรเรื่องการปลูกหญ้าหวาน

กุมภาพันธ์ 12th, 2010

การปลูกหญ้าหวาน

การปลูกหญ้าหวาน


การเกษตรเรื่องการปลูกหญ้าหวาน
การปลูกหญ้าหวานใช้ได้ทั้งเมล็ดและการนำกิ่งมาชำ

  • การปลูกหญาหวานด้วยเมล็ดช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกหญ้าหวานคือช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ก่อนทำการปลูกหญ้าหวานให้ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกไร่ละ 1,000 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากับดินหลังจากนั้นให้ทำการพรวนดินยกร่องทำแปลงปลูกให้กว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 15 เมตร สามารถปลูกหญ้าหวานได้ 7 แถว โดยมีระยะห่างระหว่างแถวและระหว่างต้น 10×10 เซนติเมตร (การเก็บเมล็ดหญ้าหวานควรเก็บในช่วงเดือน พฤศจิกายน โดยใช้ถุงครอบดอกเขย่าให้เมล็ดร่วงลงในถุง)
  • การปลูกด้วยการนำกิ่งมาปักชำ ควรปลูกในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม กิ่งหญ้าหวานที่จะนำมาชำต้องเลือกกิ่งที่แข็งแรง โดยตัดกิ่งหญ้าหวานเกือบถึงโคนต้น ริดใบหญ้าหวานให้เหลืออยู่ 2 คู่ จากนั้นให้ตัดกิ่งหญ้าหวานให้เหลือความยาว 12-15 เซนติเมตร จากนั้นนำกิ่งที่ตัดไว้นำไปปักชำในถุงเพาะหรือกะบะที่เตรียมไว้ จากนั้นเด็ดใบของหญ้าหวานที่เหลือทิ้งให้หมด หลังจากนั้นประมาณ 10-14 วัน ก็นำกิ่งชำไปปลูกลงดินได้ทันที
  • หากเกษตรกรอยากได้ผลผลิตทางการเกษตรมาก ๆ เกษตรกรต้องหมั่นดายหญ้าอย่างสม่ำเสมอ และควรให้น้ำหญ้าหวานในช่วงฤดูแล้ง และหลังจากการเก็บเกี่ยวทุกครั้งควรใส่ปุ๋ยขี้ไก่ เพื่อเร่งการแตกใบใหม่ และในช่วงเดือนธันวาคมเกษตรกรควรตัดต้นหญ้าหวานทิ้งให้เหลือไว้แค่ตอเพื่อให้ต้นหญ้าหวานแตกขึ้นมาใหม่ในช่วงเดือนมกราคม เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่หญ้าหวานให้ผลผลิตต่ำมาก

คนเข้าชมจาก:

  • การปลูกหญ้าหวาน
  • ขาย ต้น หญ้า หวาน

การเกษตรเรื่องความรู้ทั่วไปเรื่องหญ้าหวาน

กุมภาพันธ์ 8th, 2010

ความรู้ทั่วไปเรื่องหญ้าหวาน

ความรู้ทั่วไปเรื่องหญ้าหวาน


การเกษตรเรื่องความรู้ทั่วไปเรื่องหญ้าหวาน
หญ้าหวาน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana Bertoni จัดอยู่ในวงศ์ Astcraceac

  • ลักษณะของหญ้าหวาน
  • หญ้าหวานหรือสตีเวียเป็นไม้ล้มลุกระยะยาว มีลักษณะคล้ายกับต้นกะเพา แมงลัก มีอายุประมาณ 3 ปี ลักษณะต้นเป็นพุ่มเตี้ยสูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร ลักษณะใบเป็นใบเดียวรูปหอกกลับหัว ขอบใบหยัก มีรสหวาน ดอกมีลักษณะช่อสีขาว หญ้าหวานเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบลาซิลและปารากวัยในทวีปอเมริการใต้ ประเทศไทยนำหญ้าหวานเข้ามาปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2518 พื้นที่ ๆ เหมาะสำหรับปลูกหญาหวาน คือพื้นที่ทางภาคเหนือ เพราะหญ้าหวานชอบอากาศเย็น อุณหภูมิประมาณ 20-26 องศาเซลซียส และขึ้นได้ดีเมื่อปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600-700 เมตร เขตที่ปลูกหญ้าหวานกันมากได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน แต่ที่ปลูกหญ้าหวานได้ผลดีที่สุดคือ จังหวัดน่าน