Posts Tagged ‘มะเขือเทศ’

ขายเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพื้นเมือง

มีนาคม 8th, 2014

ขายเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพื้นเมืองสามารถเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้เอง :  ประมาณ 40-50 เมล็ด 20 บาท

ลักษณะมะเขือเทศพื้นเมือง  : ผลที่ได้จะมีหลายลักษณะตามรูปด้านล่างเลยครับ ลักษณะลำต้นกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย เพาะง่าย โตเร็ว(ถ้าน้ำถึง) ไม่ค่อยมีแมลงรบกวน ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี(ถ้าถ่ายน้ำจากการเลี้ยงปลาใส่ ไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเพิ่มเลย)

# สังเกตดูจากรูปด้านล่าง ผักชนิดอื่นจะโดนแมลงเล่นงานหมดครับ แต่มะเขือเทศชิลล์เลย แมลงแทบไม่ยุ่งเลย

 

ต้นมะเขือเทศ

วีธีเพาะมะเขือเทศพื้นเมือง : สามารถนำไปเพาะในถาดเพาะกล้าได้เลยใช้ดินบ้านๆก็ได้ โดยไม่ต้องแช่น้ำ(แต่ถ้าหากต้องการให้งอกเร็วให้แช่ในน้ำอุ่นสักครึ่งชั่วโมงก่อนนำไปเพาะ) โดยใช้ดินหรือแกลบดิบกลบเมล็ดบางๆเพื่อไม่ให้เมล็ดมะเขือเทศกระเด็นเวลารดน้ำ เมื่อกล้ามะเขือเทศมีอายุประมาณ 20 วัน ให้นำไปลงแปลงปลูก  ควรระมัดระวังไม่ให้รากกล้ามะเขือเทศขาดเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตเร็ว

ค่าจัดส่ง

 • ถ้าไม่รีบ ส่งแบบธรรมดาลงทะเบียน คิดค่าส่ง 20 บาท
 • ถ้ารีบหน่อยก็ EMS ครับ(ประมาณ 1-3 วัน) คิดค่าส่ง 40 บาท

วิธีสั่งซื้อ

 • สั่งซื้อได้ที่  คุณต้อม อีเมล์ nutapon99@gmail.com หรือที่เบอร์ 084-9708751 , 086-8999790 หรือแฟนเพจ https://www.facebook.com/penthaifarm

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพื้นเมือง

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษามะเขือเทศ

กุมภาพันธ์ 5th, 2010

การดูแลรักษามะเขือเทศ

การดูแลรักษามะเขือเทศ


การเกษตรเรื่องการดูแลรักษามะเขือเทศ

 • การให้น้ำมะเขือเทศ
 • มะเขือเทศต้องการน้ำสม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงผลเริ่มแก่ หลังจากนั้นควรลดการให้น้ำเพราะอาจจะทำให้ผลแตกได้ การรดน้ำมากเกินไปจะทำให้ดินชื้น ซึ่งทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีและเกิดโรคเน่าได้

 • การให้ปุ๋ยมะเขือเทศ
 • ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 รองก้นหลุมก่อนปลูกแล้ว ต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีเสริมด้วย เพื่อให้คุณภาพและผลผลิตของมะเขือเทศสูงขึ้น ซึ่งปุ๋ยเคมีที่จะใช้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินแต่ละแห่ง ดินเป็นดินเหนียวปุ๋ยเคมีที่ใช้ควรมีไนโตรเจนและโปแตสเซี่ยมเท่ากัน ส่วนฟอสฟอรัสให้มีอัตราสูง เช่น สูตร 12-24-12 หรือ 15-30-15 ถ้าเป็นดินร่วนใช้ปุ๋ยที่มีโปแตสเซี่ยมสูงขึ้น แต่ไม่สูงกว่าฟอสฟอรัส เช่นสูตร 10-20-15 ส่วนดินทรายเป็นดินที่ไม่ค่อยจะมีโปแตสเซี่ยม จึงควรให้ปุ๋ยที่มีธาตุโปแตสเซี่ยมสูงกว่าตัวอื่น เช่นสูตร 15-20-20, 13-13-21 และ 12-12-17 แต่ถ้าเป็นการปลูกมะเขือเทศนอกฤดูจะต้องใช้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง เนื่องจากมะเขือเทศจะใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากถ้าหากอุณหภูมิของอากาศสูง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหาปุ๋ยสูตรดังกล่าวข้างต้นได้ก็สามารถใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการแบ่งใส่ 3 ครั้ง
  ครั้งที่ 1 หลังจากย้ายปลูก 7 วัน ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งที่หนึ่ง 15 วัน ครั้งที่ 3 หลังจากครั้งที่สอง 20 วัน

คนเข้าชมจาก:

 • การดูแลมะเขือเทศ
 • การดูแลรักษามะเขือเทศ
 • วิธีดูแลมะเขือเทศ
 • วิธีการดูแลมะเขือเทศ

การเกษตรการปลูกมะเขือเทศ

ธันวาคม 10th, 2009

การเกษตรการปลูกมะเขือเทศ
แปลงปลูกควรไถพรวนและปรับระดับดินให้เรียบสม่ำเสมอกันแล้วยกแปลงให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 100 เซนติเมตร ปลูกเป็นแถวคู่ระยะระหว่างแถว 70 เซนติเมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอกหนึ่งกระป๋องนมต่อหลุม ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กรัมต่อต้น คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงย้ายกล้าลงหลุมปลูกหลุมละ 1-2 ต้น กลบดินให้เสมอระดับผิวดินอย่าให้เป็นแอ่งหรือเป็นหลุม เพราะจะทำให้น้ำขังและต้นกล้าเน่าตายได้ ถ้าปลูกขณะที่ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุด แต่ถ้าปลูกในฤดูหนาวหรือฤดูแล้งควรจะกลบดินให้ต่ำกว่าระดับหลุมเล็กน้อย

การปลูกมะเขือเทศ

การปลูกมะเขือเทศ

สำหรับการย้ายกล้าลงแปลงปลูกนี้ต้องเลือกต้นกล้าที่มีลักษณะดี มียอดและปราศจากโรคและแมลงรบกวน ถ้าเป็นการย้ายกล้าจากแปลงเพาะหรือแปลงชำมาลงปลูกโดยตรง ควรย้ายปลูกในเวลาที่อากาศไม่ร้อนคือในตอนบ่ายหรือตอนเย็น เมื่อย้ายเสร็จให้รีบรดน้ำตามทันทีจะทำให้กล้าตั้งตัวได้เร็วขึ้น และเปอร์เซ็นต์การตายน้อยลง แต่ถ้าเป็นการย้ายกล้าที่ชำในถุงพลาสติก สามารถย้ายลงแปลงได้ทุกเวลา กล้าจะตั้งตัวได้เร็วและรอดตายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
หลังจากย้ายกล้าแล้วรดน้ำกล้าให้ชุ่มทุกเช้า-เย็น เมื่อกล้าตั้งตัวดีแล้ว จึงควรรดน้ำเพียงวันละครั้งในบางแห่งอาจจะให้น้ำแบบเข้าตามร่องแปลงจนชุ่มแล้ว ปล่อยน้ำออก วิธีนี้สามารถจะทำให้มะเขือเทศได้รับน้ำอย่างเต็มที่และอยู่ได้ถึง 7-10 วัน