Posts Tagged ‘ผึ้ง’

การเกษตรเรื่องการเก็บน้ำผึ้ง

มีนาคม 27th, 2010

การเกษตรเรื่องการเก็บน้ำผึ้ง

การเกษตรเรื่องการเก็บน้ำผึ้ง


การเกษตรเรื่องการเก็บน้ำผึ้ง
การเก็บน้ำผึ้งมีด้วยกันอยู่ 2 วิธี คือ

  • การเก็บน้ำผึ้งแบบสมัยเก่า หลังจากที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งได้ประมาณ 3 เดือน ให้ทำการตรวจเช็คดูรวงผึ้งว่ามีกี่รวงและมีขนาดที่ใหญ่พอจะเก็บผลผลิตได้หรือไม่ โดยการเก็บรวงผึ้งเกษตรกรไม่ควรเก็บหมดให้เหลือรวงผึ้งไว้ระมาณ 3-4 รวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรวงผึ้งด้วย รวงผึ้งที่เกษตรกรทำการเก็บนั้นให้ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำผึ้งเท่านั้น จากนั้นให้นำรวงผึ้งไปสับบนตะแกรงที่มีถังสำหรับเก็บน้ำผึ้งรองอยู่ด้านล่าง หลังจากนั้นให้ทิ้งน้ำผึ้งไว้ประมาณ 3 วัน เศษผงหรือเศษรังผึ้งจะลอยขึ้นมาให้ทำการตักทิ้งเสีย ข้อควรระวังคือ ขณะที่ทำการเก็บน้ำผึ้งเกษตรกรไม่ควรใช้มือบีบรวงผึ้งเพราะจะทำให้รงผึ้งหรือตัวอ่อนลงไปในน้ำผึ้งได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้รสชาติของน้ำผึ้งเปลี่ยนไป
  • การเก็บน้ำผึ้งแบบสมัยใหม่ มีด้วยกันอยู่ 2 วิธี คือ 1. การเก็บน้ำผึ้งโดยใช้ถังสกัด ก่อนทำการเก็บน้ำผึ้งเกษตรกรควรใชแปรงปัดตัวผึ้งลงในรังให้หมดเสียก่อน จากนั้นให้ทำการใช้มีดปากไขผึ้งที่ปิดหลอดรวงน้ำผึ้งออก นำมาใส่ในถังสลัดน้ำผึ้ง เมื่อเกษตรกรได้น้ำผึ้งในปริมาณที่ต้องการแล้วให้นำน้ำผึ้งไปใส่ในถังหมักและบรรจุขวดต่อไป การเก็บน้ำผึ้งด้วยวิธีนี้จะช่วยให้เกษตรกรได้น้ำผึ้งที่สะอาดและบริสุทธิ์ 100 % 2. การเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ใช้ถังสกัด เกษตรกรควรตัดเฉพาะส่วนของน้ำผึ้งทั้งหมดด้านบน โดยเหลืออาหารให้ผึ้ง 3-4 รวง การตัดแบบนี้ผึ้งงานจะสร้างหลอดรวงใหม่ได้ช้า หรือตัดเป็นช่วง ๆ การตัดน้ำผึ้งวิธีนี้สามารถตัดได้ทุกรวงเพราะมีส่วน ของน้ำผึ้งเหลือไว้ให้เป็นสารของผึ้ง และจะทำให้ผึ้งซ่อมแซมรังได้รวดเร็วกว่าวิธีแรก

การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง

มีนาคม 25th, 2010

การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง

การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง


การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง

  • หลักการรวมรังผึ้ง คือเกษตรกรต้องทำการตรวจดูภายในรังผึ้งว่ามีนางพญาอยู่หรือไม่ หากไม่พบนางพญาอยู่ในรังก็ให้นำรังไปรวมกับรังอื่นได้ทันที โดยวิธีที่นิยมใช้กันก็คือ การน้ำกระดาษมาคั่นระหว่างรัง โดยจะต้องทำในช่วงเย็นเท่านั้น เกษตรกรควรเตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่นมีขนาดความยาวเท่ากับกล่องรังผึ้งหรือใหญ่กว่าก็ได้ แต่ไม่ควรให้เล็กกว่ากล่องรังผึ้ง จากนั้นให้ใช้ปากกาแทงกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เป็นรูให้ทั่วแผ่น หลังจากนั้นให้ทำการเปิดฝารังผึ้งและแผ่นเปิดรังด้านในออกจึงเอากระดาษหนังสือพิมพ์ที่เจาะรูเรียบร้อยแล้ววางคลุมทาบลงด้านบนปากรัง ขั้นตอนต่อมาให้เกษตรกรนำรังผึ้งที่จะนำไปรวมซ้อนขึ้นข้างบนเหนือแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์ และทำการปิดฝารังด้านบน หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วัน เกษตรกรควรทำการตรวจดูรังผึ้งและทำการเก็บเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ทิ้ง

การเกษตรเรื่องการตรวจเช็คภายในรังผึ้ง

มีนาคม 24th, 2010

การเกษตรเรื่องการตรวจเช็คภายในรังผึ้ง

การเกษตรเรื่องการตรวจเช็คภายในรังผึ้ง


การเกษตรเรื่องการตรวจเช็คภายในรังผึ้ง

  • หากเกษตรกรเลี้ยงผึ้งแบบสมัยเก่า ที่เลี้ยงในโพรงไม้หรือกล่องไม้ที่ไม่มีคอน เกษตรกรควรทำการตรวจดูว่าในรังมีผึ้งหรือเปล่าถ้าเกิดมีผึ้งอยู่เกษตรกรควรตรวจเช็คดูจำนวนผึ้งว่ามีมากน้อยเพียงใด และภายในรังผึ้งมีแมลงรบกวนผึ้งหรือไม่ และตรวจดูว่าภายในรังมีหลอดนางพญาหรือเปล่าถ้ามีให้เกษตรกรทำลายทิ้งเสีย
  • หากเกษตรกรเลี้ยงผึ้งแบบสมัยใหม่ 1. การเลี้ยงผึ้งแบบสมัยใหม่เกษตรกรสามารถตรวจดูรังผึ้งได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะเกษตรกรสามารถยกคอนขึ้นมาตรวจดูได้ทุกคอน โดยกษตรกรควรทำการตรวจดูเรื่องแมลงศัตรูที่คอยมารบกวนผึ้งว่ามีหรือไม่หากเกษตรกรพบว่ามีแมลงหรือศัตรูผึ้งก็ให้ทำลายเสีย 2. จากนั้นให้เกษตรกรทำการตรวจดูนางพญาผึ้งว่ามีการวางไข่สร้างดักแด้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ หากเกษตรกรไม่พบนางพญาภายในรังก็ให้ย้ายรังนั้นไปรวมกับรังอื่น 3. ตรวจดูว่ามีเกสรหรือน้ำผึ้งอยู่มากน้อยแค่ไหน เพียงพอต่อการเลี้ยงตัวหนอนหรือไม่ 4. ตรวจดูตัวอ่อนภายในรังผึ้งว่าตัวอ่อนแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรค และตัวอ่อนสามาถเจริญเติบโตได้อย่างปกติแต่หากเกษตรกรพบว่าตัวอ่อนผิดปกติให้ทำการแก้ไขเสีย 5. ตรวจเช็ครวงผึ้ง ให้เกษตรกรทำการตรวจดูรวงผึ้งว่ามีสีเข้มหรือดำหรือไม่ หากรวงผึ้งมีสีดังกล่าวแสดงว่ารวงผึ้งนั้นไม่เหมาะแก่การเลี้ยงผึ้ง ให้เกษตรกรทำการยกคอนออกมาไว้ข้างนอกรอให้ผึ้งออกจากหลอดรวงผึ้งให้หมดก่อน จากนั้นให้เกษตรกรนำคอนนั้นไปหลอมละลายทำไขผึ้ง