Posts Tagged ‘บำรุงดิน’

วิธีบำรุงดินให้ดีโดยไม่ต้องเปลืองแรง ภาค 1

ตุลาคม 21st, 2016

วิธีบำรุงดินให้ดีโดยไม่ต้องเปลืองแรง ภาค 1

ต้นอ้อย

ก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสได้ไปถอนหญ้าบริเวณกออ้อย(เป็นพันธุ์อ้อยลำสีดำที่สามารถเอามาทานได้ เอามาคั้นน้ำได้) จากการสังเกตเห็นได้ว่าดินบริเวณกออ้อยนี้จะดีมาก ดินเป็นขุยๆร่วนซุย และต้นหญ้าที่เติบโตในบริเวณนี้ขนาดลำต้นจะใหญ่กว่าจุดอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด(ขนาดใหญ่เกิน 2 เท่าตัว)

ดูความแตกต่างได้จากรูปด้านล่างครับ
ขนาดต้นหญ้า

 

สาเหตุการก็เนื่องมาจากการที่ต้นอ้อยต้นที่แก่จัดล้มลงไป ในลำอ้อยก็จะมีน้ำตาลอยู่ จึงเกิดกระบวนการหมักโดยธรรมชาติ มีจุลินทรีย์ เชื้อราดีและแมลงหลากหลายชนิดมาเร่งการย่อยสลาย(โดยย่อยสลายทั้งตัวอ้อยเองและเศษวัสดุบริเวณนั้น เศษไม้ใหญ่ๆยังผุหมดครับ) ..จึงทำให้ดินบริเวณดังกล่าวมีคุณภาพดีขึ้น
ดินใต้กออ้อย

ซื่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักการเดียวกับการเอาของเหลือใช้ทางการเกษตรมาหมักกับกากน้ำตาลเพื่อให้ได้น้ำหมักจุลินทรีย์ (น้ำหมักที่ได้ก็จะเอามาใช้ผสมน้ำราด หรือฉีดพ่นบริเวณจุดที่ต้องการบำรุงดิน หรือจุดที่ต้องการเร่งการย่อยสลาย)

จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าเราอยากปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น เราสามารถลดขั้นตอนต่างๆด้วยการปลูกอ้อยหวาน แซมระหว่างแถวพืชชนิดอื่นๆได้ โดยดินจะค่อยๆดีขึ้นอย่างโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปลืองแรงอะไร

และนอกจากนั้นเรายังสามารถได้ผลผลิตจากอ้อยมาใช้ประโยชน์ หรือนำมาขายได้ เห็นอย่างนี้ลำละ 30 บาทนะครับ ขอบอกๆ

เขียนโดย ต้อม เป็นไทฟาร์ม
21 ตุลาคม 2559

 

การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

กุมภาพันธ์ 20th, 2013

การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน


เกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินขาดความสมบูรณ์วันนี้เรามีวิธีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินมาฝากท่านเกษตรกรทั้งหลาย ก่อนอื่นเรามาทราบสาเหตุการขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินกันก่อนค่ะเพื่อให้ชาวเกษตรก่อนทั้งหลายหลีกเลี่ยงการทำลายหน้าดิน ดินที่ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์เป็นการเสื่อมโทรมของดินที่เกิดได้จากสาเหตุเช่น การปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นเวลานานและขาดการบำรุงดิน การปลูกพืชที่โตเร็วและใช้สารอาหารสูง เช่น ยูคาลิปตัสและมันสำประหลัง การเผาวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้สารอาหารในดินสูญหายไป และการขุดหน้าดินก็ยังทำให้ดินสูญเสียสารอาหารอีกด้วยคะ แต่ในบางกรณีสมบัติของดินเปลี่ยนไป เช่น ดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัด ดินเค็มที่เกิดจากหินเกหินเกลือที่อยู่ใต้ดินหรือดินที่มีน้ำทะเลท่วมขัง ดินพรุหรือดินอินทรีย์ ดินที่มีลูกรังปน จึงพบว่าดินเหล่านี้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสภาพของความเป็นกรดหรือความเค็มของดินก่อน

จากบทความข้างต้นดิฉันได้นำมาจากหนังสือชีววิทยาจึงอยากทราบการแก่ปัญหาเหล่านี้ดิฉันจึงนำไปปรึกษาหมอดินประจำหมู่บ้านของฉันและได้นำมาเผยแพร่ให้แก่ชาวเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับดิน การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทำได้โดยการปลูกพืชหมุนเวียนเพราะการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำซากบนที่ดินเดิม จะทำให้ดินจืดและปริมาณสารอาหารพืชในดินลดลงเป็นการทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน และยังเอื้อต่อการระบาดของโรคและศัตรูพืชอีกด้วย

แต่การปลูกพืชหมุนเวียนบนพื้นที่แปลงเดียวกันจะช่วยลดปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและสัตรูพืชลงด้วยเช่นหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลชนิดหนึ่งแล้วควรสลับด้วยการปลูกพืชวงค์ถั่วซึ่งเป็นพืชอายุสั้นเนื่องจากมีแบคทีเรียพวกไรไซเบียมอาศัยอยู่ พวกนี้สามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนจากอากาศได้จึงเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดินและเพิ่มสารอินทรีย์ทำได้โดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีมีช่องว่างให้อากาศแทรกระหว่างอนุภาคดินและยังช่วยลดการสูญเสียหน้าดินได้ด้วย ลดปัญหาดินเป็นกรดโดยใส่สารประกอบที่เป็นเบสหรือปูนในดินกรด เช่น ปูนขาว หินปูนบด เปลือกหอยป่นหรือปูนมาร์ล และอาจใส่อินทรีย์วัตถุควบคู่ไปด้วยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดยึดสารอาหารพืชไว้ในดินเพื่อให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้