Posts Tagged ‘การเกษตรมะนาว’

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวมะนาว

กุมภาพันธ์ 10th, 2010

การเก็บเกี่ยวมะนาว

การเก็บเกี่ยวมะนาว


การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวมะนาว
การเก็บผลมะนาว หากต้นมะนาวไม่สูงมากนักให้เก็บผลมะนาวโดยใช้มือ แต่ถ้าต้นมะนาวสูงให้เกษตรเก็บผลมะนาวโดยใช้มีดหรือตะขอผูกติดกับด้ามไม้รวกยาว ๆ คล้อง และกระตุกผลมะนาวลงมา แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลมะนาวที่มีคุญภาพไม่บอบช้ำ เกษตรกรควรใช้ตะกร้อหวายในการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผลมะนาวควรเก็บในขณะที่ผลมะนาวเริ่มแก่ โดยสังเกตจากด้านขั้วของผลมะนาวเริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อยผิวเปลือกจะเรียบบางใส มีสีเขียวอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่ เมื่อบีบผลมะนาวดูจะค่อนข้างนุ่มมือ ไม่ควรเก็บผลมะนาวที่แก่เกินไป เพราะเปลือกจะบางมาก ทำให้เกิดความเสียหายในการขนส่งได้ง่าย อีกทั้งเมื่อนำไปขายจะทำให้ขายได้ไม่นานผลเน่าเสียหายได้เร็ว

คนเข้าชมจาก:

  • การเก็บเกี่ยวมะนาว
  • การเก็บผลมะนาว

การเกษตรเรื่องแมลงศัตรูมะนาว

กุมภาพันธ์ 9th, 2010

แมลงศัตรูมะนาว

แมลงศัตรูมะนาว


การเกษตรเรื่องแมลงศัตรูมะนาว

  • หนอนชอนใบ จะทำความเสียหายให้กับมะนาวในระยะแตกใบอ่อน ลักษณะใบหงิกงอ ขอบใบม้วนเข้าหาเส้นกลางใบ และใบไม่เจริญเติบโต ต้นมะนาวจะแคระแกร็นและไม่ติตผล การป้องกันกำจัดหนอนชอนใบ เกษตรกรต้องตรวจดูตามใบและยอดของมะนาว โดยเฉพาะระยะที่มะนาวเริ่มผลิใบอ่อน หากระบาดน้อยให้เด็ดใบเผาทำลาย หากพบมากใหัฉีดพ่น โดยใช้สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาริล มาลาไธออน หรือฟอร์โมไธออน
  • หนอนกินใบหรือหนอนแก้ว จะทำการกัดกินใบอ่อนและยอดอ่อนของมะนาว การป้องกันกำจัดหนอนกินใบหรือหนอนแก้วเกษตรกรควรหมั่นตรวจตูตามใบอ่อนและยอดอ่อน หากพบไข่และตัวหนอนกให้จับทำลายเสีย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัตแมลงทามารอน ในอัตรา 20-30 ซีซีหรือประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้น
  • เพลื้ยไฟ จะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน ใบอ่อน และผลการทำลายจะรุนแรงในระยะผลอ่อน ตั้งแต่มะนาวเริ่มติดผล ช่วงระยะการระบาด จะขี้นอยู่กับการแตกยอดอ่อน และระยะติดผลของมะนาว ผลที่ถูกทำลายจะมีรอยสีเทาเป็นวงบริเวณขั้วผลและก้นผลหรือเป็นขีดสีเทาตามความยาวของผล การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เกษตรกรควรเด็ดผลที่แคระแกร็นทิ้ง ถ้าพบการทำลายของเพลี้ยให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลง ได้แก่ คาร์โบชัลแฟน เปอร์เมทริน
  • ไรแดง ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหงิกงอ ไม่เจริญเติบโตและร่วงหล่น ผลมะนาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในเวลาต่อมา ผิวผลจะกร้าน ผลแคระแกร็น และร่วงในที่สุด การป้องกันกำจัดไรแดง เกษตรกรควรฉีดพ่นด้วยกำมะถันผงชนิดละลายน้ำอัตราส่วน 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 10-15 วัน ในตอนเช้าหรือตอนเย็นเพื่อป้องกันอาการใบไหม้

คนเข้าชมจาก:

  • ศัตรูมะนาว

การเกษตรเรื่องพันธุ์มะนาวที่นิยมปลูก

ธันวาคม 13th, 2009

การเกษตรเรื่องพันธุ์มะนาวที่นิยมปลูก
มะนาวนอกจากจะนำมาปรุงอาหารแล้ว ยังนำมาทำเครื่องดื่ม ทำยารักษาโรค บำรุงผิวพรรณ มะนาวสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย จังหวัดที่มีการปลูกมะนาวมาก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ กาญจนบุรี นนทบุรี ปราจีนบุรี และสุพรรณบุรี พันธุ์มะนาวที่ปลูกกันในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่

พันธุ์มะนาวที่นิยมปลูก

พันธุ์มะนาวที่นิยมปลูก

1.มะนาวหนัง ลักษณะเป็นพุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูงประมาณ 2-5 เมตร การแตกกิ่งก้านสาขาไม่เป็นระเบียบ กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมสีเขียวจางเมื่อโตขึ้นจะกลมและตามกิ่งมีหนามโคน หนามสีเขียว ปลายหนามสีน้ำตาล รอยต่อระหว่างสีเขียวและสีน้ำตาลมักมีรอยต่อเห็นได้ชัด เมื่อกิ่งแก่หนามจะแห้งและตาย ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาว หัวท้ายแหลม เมื่อโตขึ้นจะค่อย ๆ สั้นเข้าหัวท้ายจะมนเข้า ผลโตเต็มที่ ส่วนมากมีลักษณะกลมค่อนข้างยาว มีกลมมนบ้าง แต่น้อยกว่า ด้านหัวมีจุดเล็ก ๆ ผิวเรียบและมีเปลือกบาง

2.มะนาวไข่ ลักษณะลำต้นเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 2-5 เมตร มีขนาดและลักษณะคล้ายกับมะนาวหนัง ผลอ่อนจะมีลักษณะกลมยาว หัวท่านแหลมจะค่อย ๆ มนเข้าเมื่อโตขึ้น เมื่อโตเต็มที่ลักษณะกลมมนเป็นส่วนใหญ่ ผิวเรียบ เปลือกบาง ผลโตกว่ามะนาวหนังเหมาะสำหรับทำมะนาวดอง

3.มะนาวทราย ในปัจจุบันนี้นิยมปลูกกันมากที่สุด เพราะเป็นมะนาวที่ออกลูกมาก และออกดอกตลอดปี ซึ่งได้แก่

– พันธุ์แม่ไก่ไข่ดก ลักษณะผลกลม ผลมีขนาดกลาง แต่ความดกมีมาก ให้ผลได้เกือบตลอดทั้งปี ปลูกในกระถางก็สามารถออกดอกและเก็บผลได้

– พันธุ์แป้นรำไพ ลักษณะทรงผลแป้น ผลใหญ่กว่าแม่ไก่ไข่ดกเปลือกไม่หนามาก

– พันธุ์แป้นทวาย ผลมีขนาดกลาง ทรงผลแป้น เปลือกบาง

พันธุ์มะนาวที่นิยมปลูก

พันธุ์มะนาวที่นิยมปลูก

4.มะนาวฮิติ เป็นมะนาวพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้นำมาจากหมู่เกาะตาฮิติ ผลมีขาดใหญ่ รูปไข่ เปลือกและเนื้อมีสีเขียว เก็บเกี่ยวขณะที่เปลือกสีเขียวเข้ม มีกลิ่นและรสดี เป็นมะนาวไม่มีเมล็ด

5. มะนาวหวาน มีผลขนาดใหญ่ ผลรูปร่างกลม เปลือกสีเขียวเข้ม รสไม่เปรี้ยว หรือเปรี้ยวน้อยกว่าพันธุ์อื่น จึงไม่ค่อยนิยมปลูกกัน

6. มะนาวปีนัง ลักษณะผลกลมยาว ผลโตกว่ามะนาวหนัง ก้นแหลมคล้ายไข่เต่า เปลือกหนา มีกลิ่นหอม ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี

7. มะนาวโมฬี ลักษณะลูกกลมโต แต่ส่วนก้นจะกลมแป้น มีเปลือกหนา พันธุ์นี้มีรสเปรี้ยวมาก ลำต้นจะใหญ่แข็งแรง เหมาะสำหรับใช้ทำเป็นต้นตอ

8.มะนาวพม่า มีผลโตเกือบเท่าส้มเขียวหวาน เปลือกหนา ใบค่อนข้างจะรี ๆ ขอบใบมีจักเล็กน้อย มีรสเปรี้ยว แต่ไม่ค่อยมีกลิ่นจึงไม่ค่อยนิยมปลูกกันมาก

คนเข้าชมจาก:

  • มะนาวหนัง