Posts Tagged ‘การปลูกแก้วมังกร’

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร

เมษายน 7th, 2010

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร


การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกร
อุปกรณ์สำหรับปลุกแก้วมังกร

 • เสาไม้เนื้อแข็งหรือท่อน้ำทิ้งด้านในกลวง,ไม้สำหรับทำเสาเข็ม จะให้ไม้สนหรือไม้ไผ่ก็ได้,ไม้หรือเสาปูนสำหรับทำค้างด้านบน,ปูน,เชือก

วิธีปลูกแก้วมังกร

 • ให้เกษตรกรนำเสาไม้เนื้อแข็งหรือท่อน้ำทิ้งตั้งเป็นเสาหลัก หลังจากนั้นให้ทำการขุดหลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้ไม้ไผ่หรือไม้สนยาวประมาณ 60 เซนติเมตรที่เตรียมไว้สำหรับทำเสาเข้มตอกลงไปในดินโดยให้ลึกประมาณ 30 เซนติเมตรโดยจะเหลือความยาวโผล่จากดิน 30 เซนติเมตรเช่นกัน จากนั้นให้นำเสาปูนหรือเสาไม้ที่จะนำมาทำค้างตั้งบนเสาเข็มและเทปูประมาณ 1 กระป๋องลงในเสาเพื่อยึดเสาหลักและเสาเข็มไว้ด้วยกัน จากนั้นให้ฟันโขดรอบหลักให้เป็นลักษณะรูปฝาชี นำต้นแก้วมังกรที่เตรียมไว้มาปลูกทั้ง 4 ด้านของหลัก มัดด้วยเชือกที่เตรียมไว้ไม่ต้องแน่นมาก นำดินกลบบริเวณโคนต้นแก้วมังกรและนำฟางคลุมเพื่อป้องกันแมลงหรือมด

คนเข้าชมจาก:

 • การปลูกแก้วมังกร
 • วิธีปลูกแก้วมังกร
 • ปลูกแก้วมังกร
 • วิธี ทำ ค้าง แก้วมังกร
 • วิธีการปลูกแก้วมังกร

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกรในกระถาง

เมษายน 5th, 2010

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกรในกระถาง

การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกรในกระถาง


การเกษตรเรื่องการปลูกแก้วมังกรในกระถาง

 • การปลูกแก้วมังกรในกระถางนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะปลุกแก้วมังกรไว้รับประทานเองภายในบ้าน ซึ่งการปลูกด้วยวิธีนี้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อย สำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปลูกแก้วมังการในกระถางมีดังนี้ ท่อน้ำทิ้งหรือเสาไม้หรือเสาปูน ขนาดพอเหมาะ,กระถาง,ค้างด้านบนจะเป็นปูนหรือไม้ก็ได้,ดิน,ขุยมะพร้าว,เชือกฟาง

วิธีปลูกแก้วมังกรในกระถาง

 • ขั้นตอนแรกให้นำเสาไม้หรือเสาปูนที่เตรียมไว้ตั้งเป็นหลักลงในกระถางที่เตรียมไว้จากนั้นให้นำขุยมะพร้าวใส่ลงในกระถางอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกระถางจากนั้นให้นำดินผสมกับแกลบหรือขุยมะพร้าวเทลงในกระถางจนถึงปากกระถาง นำต้นแก้วมังกรลงปลุกในกระถางให้ติดกับเสาจากนั้นให้นำเชือกมัดต้นแก้วมังกรและเสาติดกัน จากนั้นนำดินมากลบต้นแก้วมังกรให้เรียบร้อย ข้อควรระวังคือ ไม่ควรมัดต้นแก้วมังกรกับเสาให้แน่นจนเกินไป และควรนำด้านแบนผูกติดกับเสาเนื่องจากด้านแบนคือด้านที่จะออกราก

คนเข้าชมจาก:

 • การปลูกแก้วมังกรในกระถาง
 • ปลูกแก้วมังกรในกระถาง
 • วิธีปลูกแก้วมังกรในกระถาง
 • แก้วมังกรในกระถาง
 • การเกษตร เรื่อง การ ปลูก แก้วมังกร ใน กระถาง