Archive for the ‘ข่าวการเกษตรอัพเดท’ category

การเกษตรเรื่องการทำแก๊สชีวภาพจากเปลือกถั่วงอก

เมษายน 22nd, 2010

การทำแก๊สชีวภาพจากเปลือกถั่วงอก

การทำแก๊สชีวภาพจากเปลือกถั่วงอก


การเกษตรเรื่องการทำแก๊สชีวภาพจากเปลือกถั่วงอก

  • นายนิมิตร์ เทียมมงคล เกษตรกรจังหวัดลพบุรี ผู้เพาะปลูกถั่วงอก พบว่าขณะที่ตนกำลังบรรจุถั่วงอกลงถุงนั้นได้มีกลิ่นของแก๊สออกมาและถุงจะพอง นายนิมิตร์จึงนำเปลือกถั่วงอกและรากถั่วงอกไปหมักในถังหมักขนาด 200 ลิตร อัตราส่วนเปลือกถั่วงอกและรากถั่วงอก 3 กิโลกรัม น้ำเปล่า 150 ลิตร จากนั้นให้ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน แก๊สจะเกิดการลอยตัวจึงนำแก๊สไปใช้ได้ สามารถจุดไฟได้นานครึ่งชั่วโมงช่วงระหว่างนั้นสามารถเติมเปลือกถั่วงอกและรากถั่วงอกก็จะทำให้ใช้แก๊สได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์สามารถนำเปลือกถั่วงอกและรากถั่วงอกที่หมักไว้ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้อีกต่อหนึ่ง

เกษตรกรควรระวังสินค้าเกษตรส่งออกมีปัญหาสารพิษตกค้าง

เมษายน 18th, 2010

เกษตรกรควรระวังสินค้าเกษตรส่งออกมีปัญหาสารพิษตกค้าง

ข่าวการเกษตร

ข่าวการเกษตร


หลังจากที่กลุ่มประเทศทางยุโรปเข้ม มีตรวจเข้มสินค้าเกษตรของไทยเพื่อหาสารตกค้าง จีงอยากขอให้ผู้ประกอบการไทยเข้มงวดในด้านการจัดหาฟาร์ม GAP และให้มีตรวจวิเคราะห์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ผักที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปไม่มีสารตกค้าง เพื่อป้องกันไม่ให้สหภาพยุโรปพิจารณาขยายประเภทผักจากไทยที่ต้องได้รับการตรวจอย่างเข้มงวดเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มความระมัดระวัง ทั้งในด้านการจัดหาฟาร์ม GAP หรือ เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ครบรอบการประเมินครั้งที่ 1 ของสหภาพยุโรปในช่วงปลายเดือนเมษายน 2553 นี้แล้ว

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์