Archive for the ‘การเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ’ category

การเกษตรเรื่องโรคและศรัตรูกุหลาบ

เมษายน 27th, 2010

การเกษตรเรื่องโรคและศรัตรูกุหลาบ

การเกษตรเรื่องโรคและศรัตรูกุหลาบ


การเกษตรเรื่องโรคและศรัตรูกุหลาบ

 • โรคใบจุด สาเหตุเกิดจากเชื้อรา จะมีจุดสีดำกลมบนใบ ส่วนมากโรคนี้จะเป็นเฉพาะใบที่แก่แล้วจะทำให้ใบเหลืองและร่วง หากมีปริมาณมากอาจจะลามมาถึงกิ่งของกุหลาบด้วย โรคนี้จะระบาดมากในฤดูฝน วิธีป้องกันคือเกษตรกรควรทำการฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น ดูปราวิท ไดเทนเอ็ม-45 แคปแทน เบนเสท และเบนโนมิล เป็นต้น
 • โรคราแป้ง โรคนี้จะเกิดเฉพาะกับยอดอ่อนและดอกอ่อนเท่านั้น มีลักษณะเป็นปุยขาว ทำให้ส่วนที่เป็นโรคนี้เกิดอาการหงิกงอไม่เจริญเติบโตต่อไป จะระบาดมากในฤดูหนาว วิธีป้องกันคือเกษตรกรควรป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น เบนเสท ดาโคนิล และคาราแทน เป็นต้น
 • โรคหนามดำ สาเหตุเกิดจากเชื้อราโดยเชื้อรานี้จะเข้าทำลายแผลที่เกิดจากรอยตัดหรือเด็ดหนามของกิ่งอ่อนแล้วลุกลามไปเรื่อยๆ ตามกิ่งก้าน ทำให้กิ่งก้าน เหี่ยวแห้งตาย วิธีป้องกันคือเกษตรกรควรทาแผลกิ่งกุหลาบจากรอยตัดด้วยปูนแดง
 • โรคใบจุดสีน้ำตาลหรือโรคตากบ โรคนี้มีลักษณะเป็นจุดกลมสีน้ำตาลขนาด 1/4 นิ้ว แล้วจะเปลี่ยนเป็นวงกลมสีเทามีขอบสีม่วง-แดง มักจะระบาดมากในฤดูฝน วิธีป้องกันคือเกษตรกรควรใช้สารเคมีเบนเสท ไดเทนหรือแบนแซดดี
 • โรคไวรัส เกิดจากเชื้อไวรัส โรคนี้จะมีลักษณะคือใบจะด่างเหลือง เมื่อเกษตรกรพบว่าต้นกุหลาบเป็นโรคนี้ให้ถอนและเผาทำลายเสีย

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษากุหลาบ

เมษายน 26th, 2010

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษากุหลาบ

การเกษตรเรื่องการดูแลรักษากุหลาบ


การเกษตรเรื่องการดูแลรักษากุหลาบ

  การให้น้ำกุหลาบ

 • การรดน้ำกุหลาบควรรดในตอนเช้า ไม่ควรรดน้ำกุหลาบมากจนเกินไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพดินที่เกษตรกรปลูก ข้อควรระวังคือ ในระหว่างที่เกษตรกรรดน้ำนั้นไม่ควรรดให้โดนใบกุหลาบเพราะอาจจะทำให้โรคที่มีอยู่แพร่ระบาดตามใบและกิ่งของกุหลาบได้ และไม่ควรรดน้ำให้ดินกระจายขึ้นบริเวณใบกุหลาบ
 • การให้ปุ๋ยกุหลาบ

 • หลังจากที่เกษตรกรได้ทำการปลูกกุหลาบแล้วให้ทำการพรวนดิน โดยต้องระวังอย่าให้โดนรากของต้นกุหลาบ จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจนสูง ทุก 10-15 วัน เพื่อทำการเร่งใบและกิ่ง อัตราส่วน 1 กำต่อ 1 ตัน โรยบริเวณรอบ ๆ โคนต้น ห่างจากโคนต้นประมาณ 6 นิ้ว จากนั้นให้รดน้ำอย่าให้โชก เมื่อกุหลาบเริ่มออกดอกให้เกษตรกรทำการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีฟอสฟอรัสและโปแตสเซี่ยม เพื่อเร่งการออกดอกและทำให้กิ่งก้านแข็งแรง

คนเข้าชมจาก:

 • การดูแลรักษากุหลาบ
 • การดูแลรักษาดอกกุหลาบ
 • การดูแลรักษา กุหลาบ
 • การดูแลรักษา ดอกกุหลาบ

การเกษตรเรื่องการเตรียมดินปลูกกุหลาบ

เมษายน 25th, 2010

การเกษตรเรื่องการเตรียมดินปลูกกุหลาบ

การเกษตรเรื่องการเตรียมดินปลูกกุหลาบ


การเกษตรเรื่องการเตรียมดินปลูกกุหลาบ
ขั้นตอนการเตรียมดินในการปลูกกุหลาบ

 • สำหรับเกาตรกรที่อยู่ภาคกลางนิยมทำแปลงกุหลาบแบบยกร่องและมีคูน้ำอยุ่ด้านข้าง เกษตรกรจะต้องทำการย่อยดินและตากดินให้แห้งเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดวัชพืช เมื่อดินแห้งดีแล้วให้ทำการกลับหน้าดิน และทำการยกร่องแปลงโดยให้เว้นระยะห่างพอควรเพื่อความสะดวกในการตัดแต่งกิ่งและเก้บเกี่ยวผลผลิต
 • สำหรับเกาตรกรที่อยู่ในภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินจะมีสภาพค่อนข้างร่วนจึงเหมาะที่จะปลูกกุหลาบแบบเป็นหลุมหรือเป็นแปลงก็ได้ ซึ่งก่อนที่เกษตรกรจะทำการปลูกกุหลาบนั้นให้ทำการไถพรวนดินและโรยปูนขาวเสียก่อน