Archive for the ‘ผึ้ง’ category

การเกษตรเรื่องการเก็บน้ำผึ้ง

มีนาคม 27th, 2010

การเกษตรเรื่องการเก็บน้ำผึ้ง

การเกษตรเรื่องการเก็บน้ำผึ้ง


การเกษตรเรื่องการเก็บน้ำผึ้ง
การเก็บน้ำผึ้งมีด้วยกันอยู่ 2 วิธี คือ

  • การเก็บน้ำผึ้งแบบสมัยเก่า หลังจากที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งได้ประมาณ 3 เดือน ให้ทำการตรวจเช็คดูรวงผึ้งว่ามีกี่รวงและมีขนาดที่ใหญ่พอจะเก็บผลผลิตได้หรือไม่ โดยการเก็บรวงผึ้งเกษตรกรไม่ควรเก็บหมดให้เหลือรวงผึ้งไว้ระมาณ 3-4 รวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรวงผึ้งด้วย รวงผึ้งที่เกษตรกรทำการเก็บนั้นให้ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำผึ้งเท่านั้น จากนั้นให้นำรวงผึ้งไปสับบนตะแกรงที่มีถังสำหรับเก็บน้ำผึ้งรองอยู่ด้านล่าง หลังจากนั้นให้ทิ้งน้ำผึ้งไว้ประมาณ 3 วัน เศษผงหรือเศษรังผึ้งจะลอยขึ้นมาให้ทำการตักทิ้งเสีย ข้อควรระวังคือ ขณะที่ทำการเก็บน้ำผึ้งเกษตรกรไม่ควรใช้มือบีบรวงผึ้งเพราะจะทำให้รงผึ้งหรือตัวอ่อนลงไปในน้ำผึ้งได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้รสชาติของน้ำผึ้งเปลี่ยนไป
  • การเก็บน้ำผึ้งแบบสมัยใหม่ มีด้วยกันอยู่ 2 วิธี คือ 1. การเก็บน้ำผึ้งโดยใช้ถังสกัด ก่อนทำการเก็บน้ำผึ้งเกษตรกรควรใชแปรงปัดตัวผึ้งลงในรังให้หมดเสียก่อน จากนั้นให้ทำการใช้มีดปากไขผึ้งที่ปิดหลอดรวงน้ำผึ้งออก นำมาใส่ในถังสลัดน้ำผึ้ง เมื่อเกษตรกรได้น้ำผึ้งในปริมาณที่ต้องการแล้วให้นำน้ำผึ้งไปใส่ในถังหมักและบรรจุขวดต่อไป การเก็บน้ำผึ้งด้วยวิธีนี้จะช่วยให้เกษตรกรได้น้ำผึ้งที่สะอาดและบริสุทธิ์ 100 % 2. การเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ใช้ถังสกัด เกษตรกรควรตัดเฉพาะส่วนของน้ำผึ้งทั้งหมดด้านบน โดยเหลืออาหารให้ผึ้ง 3-4 รวง การตัดแบบนี้ผึ้งงานจะสร้างหลอดรวงใหม่ได้ช้า หรือตัดเป็นช่วง ๆ การตัดน้ำผึ้งวิธีนี้สามารถตัดได้ทุกรวงเพราะมีส่วน ของน้ำผึ้งเหลือไว้ให้เป็นสารของผึ้ง และจะทำให้ผึ้งซ่อมแซมรังได้รวดเร็วกว่าวิธีแรก

การเกษตรเรื่องโรคและแมลงศรัตรูของผึ้งโพรง

มีนาคม 26th, 2010

การเกษตรเรื่องโรคและแมลงศรัตรูของผึ้งโพรง

การเกษตรเรื่องโรคและแมลงศรัตรูของผึ้งโพรง


การเกษตรเรื่องโรคและแมลงศรัตรูของผึ้งโพรง
นอกจากปัญหาในการรวมรังผึ้ง การดูและรังผึ้งแล้วปัญหาหลัก ๆ ที่เกษตรกรยังต้องคอยหมั่นดูแลก็คือโรคและแมลงที่จะมาก่อกวนผึ้งโพรงอีกด้วย ซึ่งแมลงหรือศัตรูที่จะมาก่อกวนผึ้งโพรง มีดังนี้

  • สัตว์ที่กินผึ้งเป็นอาหาร จำพวก กบ ตุ๊กแก แมงมุม และนกกิ้งโครง หากเกษตรกรพบเห็นสัตว์จำพวกนี้บริเวณที่เลี้ยงผึ้งโพรงให้ทำลายทิ้งหรือทำการไล่ไป วิธีป้องกันคือ เกษตรกรต้องหมั่นทำความสะอาดรังผึ้งอย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้รังผึ้งสกปรกเพราะจะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์จำพวกนี้ได้
  • แมลง จำพวกหนอดผีเสื้อ จะทำลายโดยการกินไข่ผึ้งซึ่งจะพบหนอนผีเสื้อมากในรังผึ้งที่อ่อนแอและรังที่มีผึ้งน้อย วิธีป้องกันคือ เกษตรกรต้องนำผึ้งมาใส่ในรังให้มาก ๆ อย่าปล่อยให้ผึ้งในรังเหลือน้อยจนเกินไป เพราะจะทำให้ผีเสื้อกลางคืนมาไข่แทนที่ผึ้งและจะกัดกินไข่และรังผึ้งในที่สุด มดชนิดต่าง ๆ มดจะเข้าไปทำลายกัดกินทั้งตัวผึ้ง ไข่ผึ้ง แบะโขมยน้ำหวาน วิธีป้องกันคือ เกษตรกรควรหาเศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องจากนั้นให้นำไปพันรอบ ๆ เสาหรือขาตั้งของรังผึ้ง แค่นี้ก็สามารถป้องกันเจ้าพวกมดตัวน้อย ๆ ได้แล้ว ปลวก จะทำลายรังผึ้งด้วยการกัดกินรังผึ้งจากนั้นปลวกก็จะสร้างรังของมันเองเข้ามาแทนที่ วิธีป้องกันคือ เกษตรกรควรหมั่นดูแลรักษาความสะอาดของรังผึ้งอย่างต่อเนื่องไม่ควรปล่อยให้รังผึ้งโพรงรกรุงรัง หากเกษตรกรพบปลวกบริเวณที่เลี้ยงผึ้งโพรงก็ให้ทำลายเสีย แมลงชนิดสุดท้ายคือ ไรวาร์รัว จะดูดกินเลือดหรือของเหลวในตัวผึ้ง ซึ่งผึ้งที่ถูกไรวาร์รัวดูดกินเลือดนั้นจะมีลักษณะผิดปกติไปจากผึ้งตัวอื่น ๆ คือ ปีกจะไม่แผ่ออก วิธีป้องกันคือเกษตรกรควรใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดไร
  • โรคของผึ้ง ที่พบมากคือโรคแซดบรูค เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสโรคแซดบรูคจะมีลักษณะ คือ ตัวอ่อนมีสีขาวขุ่นถึงเหลืองหรือน้ำตาลเข้ม ต่อมาจึงค่อย ๆ แห้งส่วนหัวจะหดและส่วนปลายจะเปลี่ยนเป็นถุงน้ำ วิธีป้องกัน เกษตรกรควรทำการเปลี่ยนรวงตัวอ่อนที่เป็นโรคแซดบรูค หลังจากนั้นให้นำไปเผาไฟทิ้งเสียและทำการเปลี่ยนตัวนางพญาใหม่ทันที

การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง

มีนาคม 25th, 2010

การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง

การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง


การเกษตรเรื่องเทคนิคในการรวมรังผึ้ง

  • หลักการรวมรังผึ้ง คือเกษตรกรต้องทำการตรวจดูภายในรังผึ้งว่ามีนางพญาอยู่หรือไม่ หากไม่พบนางพญาอยู่ในรังก็ให้นำรังไปรวมกับรังอื่นได้ทันที โดยวิธีที่นิยมใช้กันก็คือ การน้ำกระดาษมาคั่นระหว่างรัง โดยจะต้องทำในช่วงเย็นเท่านั้น เกษตรกรควรเตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่นมีขนาดความยาวเท่ากับกล่องรังผึ้งหรือใหญ่กว่าก็ได้ แต่ไม่ควรให้เล็กกว่ากล่องรังผึ้ง จากนั้นให้ใช้ปากกาแทงกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เป็นรูให้ทั่วแผ่น หลังจากนั้นให้ทำการเปิดฝารังผึ้งและแผ่นเปิดรังด้านในออกจึงเอากระดาษหนังสือพิมพ์ที่เจาะรูเรียบร้อยแล้ววางคลุมทาบลงด้านบนปากรัง ขั้นตอนต่อมาให้เกษตรกรนำรังผึ้งที่จะนำไปรวมซ้อนขึ้นข้างบนเหนือแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์ และทำการปิดฝารังด้านบน หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วัน เกษตรกรควรทำการตรวจดูรังผึ้งและทำการเก็บเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ทิ้ง