Archive for the ‘การเกษตรเรื่องพืชเศรษฐกิจ’ category

เลี้ยงครั่งบนต้นฉำฉา มีรายได้โดยไม่ต้องดูแล

มกราคม 4th, 2014

เลี้ยงครั่งบนต้นฉำฉา มีรายได้โดยไม่ต้องดูแล

เพาะเลี้ยงครั่ง
ถ้าหากท่านยังไม่ทราบว่าครั่งคืออะไร แนะนำให้ดูคลิปของรายการกบนอกกะลาคลิปนี้ก่อนเลยครับ เพราะรายการนี้เค้าสืบลึกตั้งแต่ต้นกำเนิดยันปลายทางเลย

ครั่งไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรมาก เพียงแค่นำพันธุ์ครั่งไปแขวนไว้ตามกิ่งของต้นฉำฉาที่มีอายุอย่างน้อย 5 ปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ถ้าหากปล่อยติดก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของปีถัดไป พูดง่ายๆคือทิ้งไว้ 1 ปีแล้วมาเก็บเกี่ยว โดยการตัดฟันลงมา แล้วเลาะเอาครั่งออกจากกิ่งไม้แค่นั้น

เสนอราคาครั่งตอนนี้ถือว่าโอมากครับ อยู่ระหว่าง 80-250 บาท ต่อกิโลกรัม(แล้วแต่ปริมาณผลผลิตในท้องตลาด) ถ้าคิดง่ายๆต้นฉำฉาใหญ่ๆ ต้นนึงอย่างน้อยก็โดนละต้นละ 5000 บาท ลองคิดว่าท่านปลูกฉำฉาไว้สัก 100 ต้นสิครับ มันจะเป็นเงินขนาดไหน

แต่เห็นตัวเลขแล้วก็อย่าพื่งตาโตจนไปทุ่มทุนสร้างนะครับ เพราะบางพื้นที่ก็ไม่สามารถเพาะเลี้ยงครั่งได้(ปล่อยไม่ติด) ซื่งก็ไม่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้แน่ชัดนักว่าทำไมถึงปล่อยครั่งไม่ติด แต่คร่าวๆ ก็มีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ ละอองสารเคมีจากการเกษตร ภาวะฝุ่นควันจากการเผาไหม้ ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศในปีนั้นๆครับ

สำหรับท่านที่อยากจะปลูกต้นฉำฉาสามารถสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ไปเพาะได้ที่ลิงค์ http://www.xn--12ca4dscc8ayd2f.com/เมล็ดพันธุ์พื้นเมือง/

คนเข้าชมจาก:

 • การเลี้ยงครั่ง
 • เลี้ยงครั่ง
 • ครั่ง

ผลกระทบจากการกรีดยางต้นเล็ก

กุมภาพันธ์ 24th, 2011

ผลกระทบจากการกรีดยางต้นเล็ก ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะพบมากแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมีสภาพอากาศแห้งแล้งกว่าภาคใต้ อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่ยางพารามีราคาแพงทำให้เกษตรเร่งเปิดกรีดยาง ทั้งๆที่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม

ผลกระทบจากการกรีดยางต้นเล็ก

ผลกระทบจากการกรีดยางต้นเล็ก


กรมวิชาการเกษตรได้มีการวิจัยออกมาแล้วว่า ถ้าหากเกษตรทำการเร่งกรีดยางที่มีขนาดยังไม่ได้มาตรฐาน(ขนาดมาตรฐานคือ เส้นรอบวง 50 ซม. โดยวัดที่ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม.) จะทำให้ต้นยางได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนี้

 • ยางที่มีลำต้นขนาดเล็ก ความหนาของเปลือกจะบาง ส่วนของเปลือกยางจะมีท่อน้ำเลี้ยงเป็นส่วนที่จะสร้างน้ำยางให้ลำต้น ถ้าเปลือกบางจะมีท่อน้ำเลี้ยงน้อยทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ และจะทำให้ยางเติบโตช้าลงมาก
 • การกรีดยางต้นเล็ก จะทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลงประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับยางขนาด 50 เซ็นติเมตร
 • การกรีดยางต้นเล็ก ทำให้สิ้นเปลืองหน้าเปลือกมาก ทำให้หน้ากรีดเสียหายมาก เพราะหน้าเปลือกยังบางอยู่ ทำให้ยางพารามีอายุสั้นลง และอาจจะทำให้เกิดปัญหาหน้ายางตายได้
 • และการกรีดยางต้นเล็กก็จะส่งผลให้คุณภาพของไม้ยางพาราด้อยลงอีกด้วย (กรณีที่ยางพาราหมดอายุขัยแล้วนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้)

ที่มาของรูปภาพ www.rakbankerd.com
ที่มาของเนื้อหา นิตยสารเกษตรชีวภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 118 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

การปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคอีสาน

กุมภาพันธ์ 11th, 2011

การปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคอีสาน

การปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคอีสาน

การปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคอีสาน


ปกติแล้วยางพาราจะสามารถเจริญเติมโตได้ที่ในแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย และจากการที่น้ำยางราคามีราคาสูงจึงได้มีการนำยางไปขยายพื้นที่ปลูกตามแถบภาคเหนือและภาคอีสาน ซื่งมีสภาพแวดลอมไมค่อยเอื้ออํานวยตอการปลูกยางพาราเท่าใดนัก ดังนั้นการปลูกยางพาราในแถบภาคเหนือและอีสานจึงต้องอาศับการดูแลเอาใจใส่จากเกษตรกรเป็นอย่างมาก

โดยปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆในการทำสวนยางพาราในแถบภาคเหนือและภาคอีสาน มีดังนี้

 • ปัญหาต้นยางพาราขาดความชื้น >> วิธีแก้ไข : ใชวัสดุคลุมดินรอบโคนตนยางในชวงอายุ 2 ปีแรก เพื่อรักษาความชื้นภายในดิน และทาปูนขาวบริเวณลําตนเพื่อปองกันลําตนไหมจากแสงแดด
 • ปัญหาอากาศหนาวเย็น >> วิธีแก้ไข : ใช้พันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
 • ปัญหาลมพัดแรง >> วิธีแก้ไข : ปลูกพืชอื่นเป็นแนวป้องกันลม
 • ปัญหาความลาดชัน ของพื้นที่ปลูกยางพารา >>วิธีแก้ไข : ถาหากความลาดชันเกินกวา 15 องศา จําเปนตองทําการปลูกแบบขั้นบันได เพื่อลดการชะล้างหน้าดิน

อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการทดลองปลูกยางพารา ในพื้นที่ดังกล่าวก็ถือว่ายางพาราเติบโตได้ค่อนข้างดี แต่ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่มากกว่าการปลูกยางพาราในแถบภาคใต้เท่านั้นเอง และต้องขึ้นอยู่กับพันธุ์ยางพาราที่นำมาปลูกด้วย