Archive for the ‘หญ้ารูซี่’ category

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่

กุมภาพันธ์ 3rd, 2010

การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่

การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่


การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่

 • วิธีตัดช่อดอกมาบ่มและนวด
 • ควรเก็บเกี่ยวช่อดอกหลังจากหญ้ารูซี่ออกดอก 50%ไปแล้ว หรือ 16-21 วัน เนื่องจากดอกหญ้ารูซี่จะออกไม่พร้อมกัน และเมื่อเมล็ดสุกก็จะล่วงหล่นทันที โดยการเก็บเกี่ยวหญ้ารูซี่นี้จะใช้เคียวเกี่ยวจากนั้นนำช่อดอกที่ได้มาบ่มไว้ในร่มประมาณ 3-4 วัน วิธีการบ่มที่ได้ผลดี คือ วางเรียงฟ่อนช่อดอกในร่ม ซึ่งกองช่อดอกต้องสูงไม่เกิน 1 เมตร และต้องกลับกองช่อดอกทุกวัน ข้อควรระวัง ถ้าทำการบ่มไม่ถูกวิธีจะมีความร้อนเกิดขึ้นในกองบ่มและจะเป็นสาเหตุให้เมล็ดหญ้ารูซี่ตายได้

 • วิธีการเคาะช่อดอกให้เมล็ดร่วงลงภาชนะ
 • ก่อนทำการเก็บเกี่ยวหญ้ารูซี่ 2 สัปดาห์ ให้ทำการมัดช่อหญ้ารูซี่เข้าหากัน เพื่อป้องกันต้นหญ้าล้มและง่ายต่อการเคาะเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวคือให้ทำการเคาะช่อดอกให้เมล็ดร่วงลงในสวิงตาข่ายไนล่อน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร มีด้ามถือสามารถรองรับน้ำหนักเมล็ดหญ้ารูซี่ได้ไม่ต่ำกว่า 2 กิโลกรัม ทำการเคาะดอกหญ้ารูซี่วันเว้นวัน ประมาณ 3-5 ครั้ง จนเมล็ดที่แก่ล่วงหมด

คนเข้าชมจาก:

 • หญ้ารูซี่
 • ขาย เมล็ด หญ้า รู ซี่ 60 บาท

การเกษตรเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่

กุมภาพันธ์ 2nd, 2010

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่


การเกษตรเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
การปลูกหญ้ารูซี่เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์มีวิธีการจัดการแปลงหญ้าแตกต่างจากการปลูกเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์

 • การตรียมพื้นที่ลูก
 • ดินที่จะใช้ปลูกต้องมีความอุดมสมบูรณ์สูง เป็นพื้นที่ราบเรียบไม่มีวัชพืชรบกวน ซึ่งขั้นตอนการเตรียมดินและการกำจัดวัชพืชต้องมีความประณีตกว่าการปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์

 • การปลูก
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ในแปลงขนดใหญ่ ควรปลูกเป็นแถวโดยมีระยะระหว่างแถว 30-50 เซนติเมตร ถ้าแปลงปลูกมีขนาดเล็กควรปลูกเป็นหลุมมีระยะห่างระหว่างแถวและหลุม 25×25 หรือ 50×50 เซนติเมตร โดยใช้เมล็ดอัตราส่วน 2 กิโลกรัมต่อไร่

 • การใส่ปุ๋ย
 • ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ็ยคอกรองพื้นก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยไนโตเจนก่อนหญ้ารูซี่จะออกดอก 50% 1 เดือน โดยใส่ในรูปของปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือแอมโมเนียซัลเฟต (21-0-0) 30 กิโลกรัมต่อไร่ ควรใส่ปุ๋ยขณะดินมีความชื้น

 • การจำกัดวัชพืช
 • ทำการกำจัดวัชพืชหลังจากปลูกหญ้ารูซี่ประมาณ 3-4 สัปดาห์ และถ้าสังเกตุเห็นว่าวัชพืชขึ้นหน่าแน่นก็ควรกำจัดอัก 1-2 ครั้ง

คนเข้าชมจาก:

 • เมล็ดพันธุ์หญ้าเลี้ยงวัว

การเกษตรเรื่องการปลูกหญ้ารูซี่เลี้ยงสัตว์

กุมภาพันธ์ 1st, 2010
การปลูกหญ้ารูซี่

การปลูกหญ้ารูซี่

การเกษตรเรื่องการปลูกหญ้ารูซี่เลี้ยงสัตว์

  • การเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้ารูซี่

ให้ทำการไถย่อยดินให้ละเอียดและร่วนซุยโดยทำการไถ 2 ครั้ง ๆ แรกเป็นการไถเพื่อกลับหน้าดินและเป็นการกำจัดวัชพืชที่คลุมดินอยู่ไปในตัวส่วนการไถครั้งที่ 2 เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาใหม่

  • การปลูกหญ้ารูซี่

การปลูกหญ้ารูซี่สามารถทำได้ 2 วิธีคือ การปลูกด้วยเมล็ดเมล็ดและหน่อพันธุ์ แต่วิธีที่นิยมปลูกมากที่สุดคือการปลูกด้วยเมล็ดโดยใช้เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ 2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ หยอดเมล็ดเป็นแถวโดยมีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 30-50 เซนติเมตร หรือหว่านกระจายให้ทั่วแปลงก็ได้

  • การใส่ปุ๋ยหญ้ารูซี่

ก่อนทำการปลูกหญ้ารูซี่ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตราส่วน 50-100 กิโลกรัมต่อไร่รองพื้นปลูกหรือจะใส่ปุ๋ยคอกด้วยก็ได้ และหลังจากการตัดหญ้ารูซี่ทุกครั้งให้ใสปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตราส่วน 10-20 กิโลกรัมต่อไร่

  • การกำจัดวัชพืชของหญ้ารูซี่

หลังปลูกหญ้ารูซี่ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ให้ทำการกำจัดวัชพืชและควรทำในช่วงต้นฤดูฝนจากนั้นก็ให้เกษตรกรสังเกตุดูว่ามีวัชพืชขึ้นหนาหรือไม่ถ้ามีวัชพืชขึ้นหนาก็ให้ทำการกำจัดได้ทันที

  • การเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้ารูซี่

ควรตัดหญ้ารูซี่เมื่อมีอายุได้ 60-75 วัน โดยให้ลูจากพื้นดินประมาณ 10-15 เซนติเมตร (แต่ถ้าเกษตรกรจะปล่อยให้สัตว์เข้าแทะเล็มในแปลงหญ้า ให้ปล่อยเมื่อต้นหญ้ารูซี่มีอายุประมาร 70-90 วัน หลังจากนั้นปล่อยให้สัตว์เข้ามาแทะเล็มหมุนเวียนทุก 30-45 วัน)

เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ราคากิโลกรัมละ 180 บาท สนใจติดต่อได้ที่ คุณต้อม 084-9708751

คนเข้าชมจาก:

 • การปลูกหญ้ารูซี่
 • วิธีปลูกหญ้ารูซี่
 • ปลูกหญ้ารูซี่
 • ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว
 • วิธี การ ปลูก หญ้า รู ซี่