Archive for the ‘หญ้ากินนีสีม่วง’ category

ลักษณะของหญ้ากินนีสีม่วง

กรกฎาคม 29th, 2010

ลักษณะของหญ้ากินนีสีม่วง

ลักษณะของหญ้ากินนีสีม่วง


หญ้ากินนีสีม่วง (Panicum maximum TD 58) เป็นหญ้าในสกุลเดียวกับหญ้ากินนี มีอายุหลายปีลักษณะเป็นกอตั้งตรง สามารถแตกกอได้ดี มีใบขนาดใหญ่ ใบดกและอ่อนนุ่ม และมีลำต้นสูงใหญ่กว่าหญ้ากินนีธรรมดา สามารถทำการเกษตรเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ได้ สามาถปลูกขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดและหน่อพันธุ์ หญ้ากินนีสีม่วงสามารถทำการเกษตรได้ทุกสภาพทุกพื้นที่ ตั้งแต่ดินเหนียวจนถึงดินทราย ทนทานต่อสภาพพื้นที่แห้งแล้ง และสามารถเติบโตได้ในสภาพร่มเงา และสามารถตอบสนองต่อการให้น้ำและปุ๋ยได้อย่างดี เหมาะสำหรับปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งประมาณ 2-4 ตันต่อไร่ต่อปี มีโปรตีนประมาณื 9-10 เปอร์เซ็นต์

คนเข้าชมจาก:

  • หญ้ากินนีสีม่วง

การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง

กรกฎาคม 26th, 2010

การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง

การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง

การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง


หญ้ากินนีสีม่วงออกดอกในเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม โดยออกดอกไม่พร้อมกันทำให้การสุกแก่ของเมล็ดไม่พร้อมกัน การกำหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวจึงทำได้ยาก ทำให้จำเป็นต้องใช้วิธีเคาะช่อดอก โดยควรเริ่มเคาะช่อดอกในช่วงประมาณ 10 วัน หลังจากที่หญ้าออดดอกไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และเคาะช่อดอกให้เมล็ดแก่ร่วงลงในภาชนะทุกๆ 3-5 วัน จนเมล็ดหมด และถ้าจะให้สามารถเคาะช่อดอกให้เมล็ดแก่ร่วงลงในภาชนะทุก 3-5 วัน จนกว่าเมล็ดจะหมด

และถ้าจะให้สามารถเคาะช่อดอกได้สะดวกขึ้น ควรทำการมัดช่อดอกถายในกอรวมกันตั้งแต่หญ้าเริ่มออกดอก และถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใช้ถุงตาข่ายไนลอนคลุมช่อดอก เพื่อเคาะให้เมล็ดร่วงลงในถุงแล้วเอาเมล็ดออกทุกๆ 3-5 วัน วิธีนี้จะทำให้ได้ผลผลิตเมล็ดและมีคุณภาพเมล็ดหญ้าดีขึ้น และสำหรับการผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ขนาดใหญ่จำเป็นจะต้องเก็บเกี่ยวให้ทันก่อนที่เมล็ดจะร่วงหล่นเสียหาย จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการเกี่ยวช่อดอกไปบ่ม แต่วิธีนี้จะได้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ต่ำกว่าวิธีเคาะช่อดอก

ที่มา เอกสารเเนะนำของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง

กรกฎาคม 23rd, 2010

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง


การผลิตเมล็ดภัณฑ์หญ้ากินนีสีม่วง

  • การเตรียมพื้นที่ปลูก
    ควรเป็นพื้นที่ดอน ที่มีการระบายน้ำค่อนข้างดี และดินมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร ทำการเตรียมดินเช่นเดียวกับการปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ แต่มีความปราณีตมากกว่าเพื่อให้ได้สภาพพื้นที่แปลงสม่ำเสมอและมีวัชพืชหลงเหลืออยู่น้อยที่สุด
  • การปลูก
    จะปลูกโดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 50×50 เซ็นติเมตร หรือ 75×75 เซ็นติเมตร
  • การใส่ปุ๋ย
    ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมีแลปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอีกครั้งในระยะก่อนหญ้าออกดอก โดยใช้ในรูปของปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 15 กิโลกรัม/ไร่ หรือแอมโมเนียซัลเฟต(21-0-0) 30 กิโลกรัม/ไร่ และควรใส่ปุ๋ยขณะที่ดินมีความชื้นหมาสม