Archive for the ‘ไผ่’ category

ปลูกไผ่ขายลำ

กันยายน 21st, 2014

ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูกพืชกระเเส หรือผักผลไม้อะไรก็ตามแต่… ถ้าปลูกเยอะ เราก็เหนื่อยเยอะ เพราะต้องดูแล ต้องเก็บเกี่ยวสารพัด ทำให้ต้องจ้างคนเยอะขึ้น ได้เงินก็จริงแต่ก็ต้องปวดหัวในการคุมคนงานจำนวนเยอะๆ

ผมเลยหลงรักไผ่ พืชที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย อย่างราคาไผ่รวกแถวสวนผม ถ้ามีคนมาตัดเองถึงสวน ได้ราคาลำละ 6 บาท(ตัดเองลำละ 8 บาท)  ไม่ต้องทำเอง เรามีหน้าที่ปลูก ดูแลให้ต้นไผ่รอดในปีแรก กับใส่ปุ๋ยบ้างเท่านั้น

ปีหน้าว่าจะจัดไผ่ล้วนๆเพิ่มสักสิบไร่ .. รอนานหน่อย(3ปี) แต่หลังจากนั้นก็สบายละ …แต่ก็ต้องระวังเรื่องไฟไหม้อยู่เหมือนกันครับ ชะล่าใจไม่ได้เหมือกัน

พันธุ์ไผ่ยักษ์เมืองน่าน

สิงหาคม 27th, 2011

พันธุ์ไผ่ยักษ์เมืองน่าน

พันธุ์ไผ่ยักษ์เมืองน่าน

พันธุ์ไผ่ยักษ์เมืองน่าน

จาำกคำบอกเล่าของชาวน่าน จึงทราบว่าไผ่ยักษ์ชนิดนี้ที่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศจีน โดยมีชาวเขาเผ่าม้งนำมาปลูกต่อๆกันมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใฃ้ทำเสาบ้าน , ใช้ทำฝาบ้าน , ใช้ทำฝาเล้าข้าว , ใช้ทำรั้วบ้าน , ใช้ทำคอกสัตว์ , ใช้ทำรางอาหารสัตว์ , ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ , เป็นต้น และเนื่องจากขนาดที่ใหญ่มากทำให้สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วแต่การใช้งาน

ลักษณะของลำไผ่จะมีมีผิวเรียบเป็นมันและไม่มีขน หน่อสามารถรับประทานได้รสชาติคล้ายกับไผ่ตง ไผ่ยักษ์ชนิดนี้เมื่อโตเต็มที่ จะมี

 • ขนาดเส้นรอบวงประมาณ 80-90 เซนติเมตร
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 13-15 นิ้ว
 • ขนาดความสูงประมาณ 30-45 เมตร
 • น้ำหนักลำประมาณ 150-350 กิโลกรัม
 • เนื้อไม้มีความหนาประมาณ 1-3 เซนติเมตร
 • หน่อมีน้ำหนักประมาณ 50-70 กิโลกรัม
หน่อไม้ไผ่ยักษ์

หน่อไม้ไผ่ยักษ์

คนเข้าชมจาก:

 • ไผ่ยักษ์เมืองน่าน
 • ไผ่ยักษ์
 • ไผ่ยักษ์น่าน
 • ไผ่ยัก
 • ไผ่ยักน่าน

การเกษตรเรื่องการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

เมษายน 24th, 2010

การเกษตรเรื่องการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

การเกษตรเรื่องการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง


การเกษตรเรื่องการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

 • ไผ่ตงลืมแล้งเป็นไผ่ที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนิเซีย ชอบอากาศร้อนชื้น ไผ่ตงลืมแล้งนี้มีข้อดีคือ ไม่มีขนไม่มีหนามและลำต้นใหญ่ ไม่ผลัดใบในหน้าแล้ง เนื่องจากลำไผ่ตันสามารถดูดซับน้ำไว้เลี้ยงในหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี การดูแลรักษาง่าย 10 วัน รดน้ำ 1 ครั้ง 1 ไร่ สามารถปลูกได้ 100 ก่อ การเก็บเกี่ยวผลผลิต ในฤดูแล้งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 4-5 หน่อต่อกอ ไผ่ตงลืมแล้งมีรสหวานกรอบ สามารถรับประทานได้ทั้งสุกและดิบ สำหรับการปลุกไผ่ตงลืมแล้งนี้สามารถปลูกได้โดยตามธรรมชาติ

คนเข้าชมจาก:

 • การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง
 • วิธีปลูกไผ่ตงลืมแล้ง
 • การปลูกไผ่ตง
 • ไผ่ตงลืมแล้ง
 • ปลูกไผ่