Archive for the ‘เห็ด’ category

ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดนางฟ้า

มกราคม 27th, 2011
ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดนางฟ้า

ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดนางฟ้า

 • ชื่อเรียกทั่วไป : เห็ดนางฟ้า , เห็ดแขก
 • ชื่อสามัญ : Sarjor-caju Mushroom
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleurotus sajor-caju(Fr.) Sing.
 • ถิ่นกำเนิด : แถบเทือกเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย
 • สรรพคุณทางยา : ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ลดไขมันในเส้นเลือด
 • การนำไปใช้ประโยชน์ : ทำแหนมเห็ด , เห็ดชุบแป้งทอด , ต้มยำเห็ด ฯลฯ
 • คุณค่าทางอาหาร(100กรัม) : ให้พลังงาน 35 กิโลแคลอรี่ (โปรตีน2.3กรัม , ไขมัน 0.3 กรัม , คาร์โบไฮเดรต 5.7 กรัม)
 • ข้อดีของเห็ดนางฟ้า :
  มีรสชาติดี รสชาติอร่อย
  ถ้านำไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นหอมน่ากินมาก
  สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นาน
  สามารถเก็บรักษาโดยการตากแห้งไว้ เมื่อจะนำมาปรุงอาหารก็เพียงนำเห็ดนางฟ้าไปแช่น้ำ เห็ดก็จะคืนรูปเอง
 • ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดนางฟ้า :
  เห็ดนางฟ้ามักจะพบตามธรรมชาติบริเวณตอไม้เนื้ออ่อนที่กำลังผุ ในแถบเมืองแจมมู บริเวณเชิงเขาหิมาลัย มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม และเห็ดเป๋าฮื้อ แต่จะมีสีอ่อนกว่า และมีครีบอยู่ชิดกันมากกว่า ด้านบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีน้ำตาลอ่อน ดอกเห็ดนางฟ้าจะมีขนาดตั้งแต่ 5-14 เซ็นติเมตร และจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30-120 กรัม

และนอกจากนี้ยังมีเห็ดนางฟ้าอีกสายพันธุ์หนึ่ง คือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน ที่เรียกชื่อเช่นนี้เพราะเป็นเห็ดที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศภูฐาน ซื่งก็จะสามารถแยกออกได้อีกหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะชอบฤดูกาลที่ต่างกัน (บางพันธุ์ออกได้ดีในฤดูร้อน บ้างพันธุ์ออกได้ดีในฤดูหนาว)

คนเข้าชมจาก:

 • ลักษณะของเห็ดนางฟ้า
 • ลักษณะเห็ดนางฟ้า
 • เห็ดนางฟ้า
 • เห็ดนางฟ้า ชื่อวิทยาศาสตร์
 • ลักษณะ เห็ดนางฟ้า

ข้อดีของการเพาะเห็ดโคนน้อย

ธันวาคม 15th, 2010

ข้อดีของการเพาะเห็ดโคนน้อย

ข้อดีของการเพาะเห็ดโคนน้อย


ข้อดีของการเพาะเห็ดโคนน้อย (เห็ดถั่ว)

 • 1. รสชาติอร่อยไม่แพ้เห็ดโคน
 • 2. ขบวนการและกรรมวิธีในการเพาะไม่ยุ่งยาก ลงทุนต่ำ
 • 3. ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงแน่นอนและสม่ำเสมอ อัตราการให้ดอกเห็ดจากการเพาะด้วยฟาง 1 กิโลกรัม จะได้ดอกเห็ดโคนน้อย 1 กิโลกรัม
 • 4. สามารถใช้วัสดุที่มีราคาถูกได้หลายอย่างในการเพาะ เช่น ฟาง ขี้ฝ้าย ไส้นุ่น ต้นถั่วต่างๆ ผักตบชวา ต้นกล้วย เปลือกมันสัมปะหลัง กาบมะพร้าว วัสดุที่ใช้เพาะเห็ดอย่างอื่นแล้ว เป็นต้น
 • 5. เพาะได้ตลอดทั้งปี ทุกฤดู
 • 6. เพาะได้ในพื้นที่ที่จำกัด (หลังจากเก็บผลผลิต เอาปุ๋ยหมักเก่าออกและทำความสะอาดแล้ว ก็สามารถเพาะต่อในที่เดิมได้เลย)
 • 7. ใช้เวลาในการเพาะสั้น (ประมาณ 5-6 วัน)
 • 8. ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูมีน้อย
 • 9. คุณภาพดอกเห็ดดีกว่ากาเพาะแบบพื้นบ้าน
 • 10. ไม่จำเป็นต้องใช้โรงเรืยนก็ได้

ขอบคุณที่มาจากหนังสือ การเพาะเห็ดโคนน้อย(เห็ดถั่ว)
ผู้เขียน อานนท์ เอื้อตระกูล

คนเข้าชมจาก:

 • เห็ดโคนน้อย
 • ข้อดีของการเพาะเห็ดฟาง

ข้อเสียของการเพาะเห็ดโคนน้อยเพื่อการค้า

พฤศจิกายน 29th, 2010

ข้อเสียของการเพาะเห็ดโคนน้อย

ข้อเสียของการเพาะเห็ดโคนน้อย


ข้อเสียของการเพาะเห็ดโคนน้อยเพื่อการค้า มีดังนี้

 • ส่วนใหญ่จะรู้จักกันเฉพาะในแถบภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั้น ทำให้มีปัญหาเรื่องการตลาดที่ค่อนข้างแคบ
 • การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีโปรตีนสูง ระยะเวลาที่จะนำเอาไปบริโภคได้เฉพาะช่วงบ่ายเท่านั้น จึงนับว่าเห็ดโคนน้อยมีระยะเวลาการเก็บค่อนข้างสั้น นอกเสียจากจะลวกให้สุกเสียก่อนจึงจะสามารถเก้บไว้นานๆได้
 • เนื่องจากดอดเห็ดมีขนาดเล็ก ทำให้เสียเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก
 • เนื่องจากเห็ดโคนน้อยมีโปรตีนและมีความหอม ทำให้ดึงดูดหนอนและแมลงเข้ามารบกวนอยู่บ่อยๆ

ขอบคุณที่มาจากหนังสือ การเพาะเห็ดโคนน้อย(เห็ดถั่ว)
ผู้เขียน อานนท์ เอื้อตระกูล

คนเข้าชมจาก:

 • การเพาะเห็ดโคน