Archive for the ‘องุ่น’ category

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวองุ่น

มกราคม 5th, 2010

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวองุ่น
การเก็บผลองุ่นถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะองุ่นไม่สามารถที่จะเก็บผลตอนดิบ ๆ มาทำการบ่มเหมือนกับผลไม้ชนิดอื่น ๆ ได้ ดังนั้นการเก็บผลองุ่นจึงจำเป็นต้องเก็บในช่วงที่ผลแก่เต็มที่เท่านั้น เพราะถ้าเกษตรกรเก็บผลองุ่นที่ยังไม่แก่เต็มที่ผลขององุ่นจะมีรสเปรี้ยว หรือ รสฝาด ซึ่งคุณภาพจะไม่ดี และถ้าเกษตรกรเก็บผลองุ่นที่แก่จนเกินไป อาจจะทำให้องุ่นเน่าเสียได้ง่ายและไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นาน ๆ

การเก็บเกี่ยวองุ่น

การเก็บเกี่ยวองุ่น


การสังเกตุผลองุ่นที่แก่จัดทำได้หลายวิธี ดังนี้
1. นับอายุของผลองุ่นตั้งแต่ตัดแต่งจนถึงแก่จัดซึ่งการแก่ของผลองุ่นก็ขึ้นอยู่กับองุ่นแต่ละสายพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก เช่น พันธุ์คาร์ดินัล ประมาณ 3 เดือน พันธุ์ไวท์มะละกา ประมาณ 3-3 เดือนครึ่ง หรือสังเกตุง่าย ๆ คือ ผลองุ่นที่ใช้ฮอร์โมนจะสุกเร็วกว่าผลที่ไม่ใช้ฮอร์โมนหลายวัน และฤดูกาลก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะฤดูแล้งผลองุ่นจะสุกเร็วกว่าฤดูฝน
2. สังเกตุจากสีของผลองุ่น เช่น พันธุ์ไวท์มะละกา เมื่อแก่จัดเป็นสีเหลืองอ่อนหรือเหลืองใน ส่วนพันธุ์คาร์ดินัลเป็นสีม่วงดำหรือแดงอมดำ
3. ดูจากความหวานของผลองุ่นด้วยการชิมหรือใช้เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความหวานเข้าช่วยก็ได้
4. ดูจากขั้วช่อผลขององุ่น ถ้าผลองุ่นแก่จัด ขั้วของช่อองุ่นจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลมีคุณภาพที่ดี
หลังจากที่เกษตรกรทราบแน่ชัดแล้วว่าต้นองุ่นต้นไหนแก่ได้ที่แล้ว ให้ทำการงดน้ำองุ่นต้นนั้น ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะทำการตัดผลองุ่นเพื่อให้องุ่น สำหรับองุ่นที่ปลูกอยู่ในแปลงเดียวกันอาจจะแก่ไม่พร้อมกัน การเก็บจำเป็นต้องเก็บหลายครั้ง โดยเลือกเก็บเฉพาะช่อที่แก่เต็มที่ก่อน และทยอยเก็บไปเรื่อยๆ จนหมด การเก็บใช้กรรไกรตัดที่ขั้วผลแล้วบรรจุลงเข่ง หรือลังไม้ที่บุ หรือรองด้วยกระดาษห่อฝอยหรือใบตอง เพื่อป้องกันการชอกช้ำในขณะขนส่ง การขนส่งก็ควรทำด้วยความระมัดระวังอย่าให้ชอกช้ำมาก และอย่านำเข่งที่บรรจุผลองุ่นวางซ้อนกัน

คนเข้าชมจาก:

 • การเก็บเกี่ยวองุ่น

การเกษตรเรื่องการห่อผลองุ่น

มกราคม 4th, 2010

การเกษตรเรื่องการห่อผลองุ่น
วัสดุที่ใช้อาจจะใช้วัสดุที่หาได้ง่าย เช่น กระดาษกระสอบปูน เพราะมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย เมื่อถูกน้ำจะแห้งเร็วและไม่ค่อยเปียก หรือเกษตรกรจะใช้วัสดุห่อผลองุ่นแบบสำเร็จรูปก็ได้ แต่ก่อนที่จะทำการห่อผลองุ่นควรฉีดยากันเชื้อราหรือทำการจุ่มช่อผลองุ่นเสียก่อน เพื่อป้องกันโรคจากเชื้อราเพราะจะทำให้ผลองุ่นเน่าได้

การห่อผลองุ่น

การห่อผลองุ่น

การห่อผลองุ่นควรรีบทำตั้งแต่หลังจากตัดแต่งผลแล้ว ผลเพื่อป้องกันแมลงเข้าทำลาย เช่น เพลี้ยแป้ง แมลงวันทอง อีกทั้งยังทำให้ผลองุ่นผิวสวยลูกโตกว่าปกติ และป้องกันความเสียหายจากเส้นผมของผู้ปฏิบัติงานไปโดนผลองุ่นอีกด้วย

การเกษตรเรื่องการขยายพันธุ์องุ่น

ธันวาคม 8th, 2009

การเกษตรเรื่องการขยายพันธุ์องุ่น
องุ่นเป็นผลไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายและรวดเร็ว การขยายพันธุ์ขององุ่นมีหลายวิธี ดังนี้

 • การปักชำ เลือกกิ่งที่มีขนาดไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป ลักษณะของกิ่งชำที่เลือกต้องมีข้อถี่และมีตาโปนอย่างเด่นชัด มีอายุประมาณ 7-12 เดือน เพราะถ้าเลือกกิ่งที่แก่หรืออ่อนจนเกินไปจะทำให้ออกรากไม่ค่อยดีนัก ตัดกิ่งองุ่นเป็นท่อน ยาวประมาณ 15-20 ซม. (มีข้อประมาณ 4-5 ข้อ) นำกิ่งปักชำที่ได้จุ่มลงในฮอร์โมนช่วยเร่งรากที่เตรียมไว้จากนั้นปักชำลงในกระบะทรายผลสมขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 1:1 ปักให้ลึก 1 ใน 3 ของกิ่ง รดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ 15-20 วัน กิ่งที่ปักชำจะเริ่มออกรากและแตกใบอ่อน จากนั้นเมื่อกิ่งปักชำมีอายุประมาณ 1 เดือนจึงนำไปปลูกได้
  การขยายพันธุ์องุ่น

  การขยายพันธุ์องุ่น

 • การตอน กิ่งที่จะนำมาตอนนั้นต้องสมบูรณ์ไม่มีโรค ไม่มีแมลง อายุของกิ่งประมาณ 3 เดือน มีนาดเท่ากับแท่งดินสอไม่ควรแก่หรืออ่อนจนเกินไป สามารถตอนได้หลายช่วงในกิ่งเดียวกันในแต่ละช่วงควรมีข้อประมาณ 3-4 ข้อ ควั่นกิ่งที่จะนำมาตอนโดยให้รอยควั่นห่างกันประมาณ 0.5 ซม. ลอกเปลือกออกจากนั้นใช้สันมืดขูดเยื่อออก แล้วหุ้มด้วยตุ้มขุยมะพร้าวหรือดินเหนียวแล้วห่อด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่ง จากนั้น 15 วันจะมีรากของกิ่งองุ่นงอกออกมา ให้ตัดแล้วนำไปชำในถุงพลาสติกที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบและทราย ในอัตราส่วน 1:1 (ควรพ่นสารกำจัดเชื้อราทุก 7 ในขั้นตอนนี้ด้วย) จากนั้น 15 วัน จึงนำกิ่งตอนที่ได้ไปปลูกในแปลง (ควรปลูกในขณะที่รากยังขาวอยู่ ไม่ควรปล่อยให้รากเป็นสีน้ำตาลเพราะจะทำให้การเจริญเติบโตช้าและตายได้
  การขยายพันธุ์องุ่น

  การขยายพันธุ์องุ่น

 • การติดตา วิธีที่ใช้กันในการติดตาองุ่นคือ การติดตาแบบชิบ (Chip budding) ต้องเลือกตาพันธุ์ที่มีสีน้ำตาล ไม่มีโรค ไม่มีแมลง และที่สำคัญตาต้องไม่บอด เฉือนตาให้ติดเนื้อไม้และเฉือนต้นตอให้มีลักษณะเดียวกับตาพันธุ์ดี แล้วนำไปติดกับต้นตอ จากนั้นเอาพลาสติกพันโดยเว้นช่องให้ส่วนตาโผล่ออกหรือพันปิดตาให้มิดก็ได้
 • การเสียบยอด ต้นที่จะน้ำยอดมาเสียบนั้นต้องปลูกไว้ในแปลงอย่างน้อย 1 ปี ส่วนกิ่งที่จะนำมาเสียบยอดนั้นต้องมีขนาดเท่ากับหรือใกล้เคียงต้นตอให้มากที่สุด เฉือนต้นตอเป็นรูปปากฉลามและเฉือนกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่ม นำเสียบเข้าด้วยกันพันด้วยพลาสติกให้แน่น
 • การเสริมราก ใช้ในกรณีที่ปลูกองุ่นพันธุ์ดีอยู่แล้ว แต่ต้องการให้มีระบบรากที่แข็งแรงและหาอาหารได้เก่ง ไม่ใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยตรง ปลูกต้นองุ่นป่าใกล้ๆ กับต้นพันธุ์ดีที่มีอยู่แล้ว เมื่อต้นองุ่นป่าเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้ว เฉือนที่องุ่นพันธุ์และเฉือนปลายกิ่งองุ่นป่าเป็นรูปปากฉลาม แล้วนำมาประกบกันให้สนิทพันด้วยพลาสติกให้แน่น ก็จะได้ต้นองุ่นที่มี 2 ขา หรือ 2 โคน (ต้นขององุ่นป่าและองุ่นพันธุ์ดีไม่จำเป็นต้องเท่ากัน)

  คนเข้าชมจาก:

  • การขยายพันธุ์องุ่น
  • การ ขยาย พันธุ์ องุ่น
  • การตอนกิ่งองุ่น
  • ขยายพันธ์ องุ่น