Archive for the ‘ปลานิล’ category

การเกษตรเรื่องการให้อาหารในบ่อเพาะปลานิล

เมษายน 6th, 2010

การเกษตรเรื่องการให้อาหารในบ่อเพาะปลานิล

การเกษตรเรื่องการให้อาหารในบ่อเพาะปลานิล


การเกษตรเรื่องการให้อาหารในบ่อเพาะปลานิล

  • อาหารที่เหมาะสำหรับพ่อแม่พันธุ์ปลานิลในช่วงที่มีการผสมพันธุ์ คือ สาหร่าย รำละเอียด หรือปลายข้าว โดยให้ในอัตราส่วน 2% ต่อน้ำหนักพ่อแม่พันธุ์ปลานิล สำหรับป๋ยคอกแห้งนั้นเกษตรกรควรให้ในอัตรส่วน 100-200 กิโลกรัมต่อไรต่อเดือน นอกจากนี้ในบ่อเพาะพันธุ์ปลานิลควรจะมีแหล่งอาหารธรรมชาติจำพวก พืชน้ำ ไรน้ำ และตัวอ่อน ด้วย เพราะแหล่งอาหารธรรมชาติเหมาะสำหรับตัวอ่อนปลานิลและหากขาดแหลงอาหารทางธรรมชาติแล้วจะทำให้ได้ลูกปลานิลน้อยลงด้วย

คนเข้าชมจาก:

  • เลี้ยงปลานิล
  • วิธีเลี้ยงปลานิล

การเกษตรเรื่องการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลานิล

เมษายน 4th, 2010

การเกษตรเรื่องการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลานิล

การเกษตรเรื่องการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลานิล


การเกษตรเรื่องการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลานิล

  • พ่อแม่พันธุ์ปลานิลที่ดีจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคและบาดแผล สำหรับพ่อแม่พันธุ์ปลาที่พร้อมจะวางไข่เกษตรกรสังเกตง่าย ๆ คือ ที่อวัยวะเพศของแม่พันธุ์จะมีสีชมพูหรือสีแดงเรื่อ สำหรับพ่อพันธุ์นั้นให้สังเกตจากสีของตัวปลาจะมีสีที่เข้มกว่าปลาตัวอื่น ๆ และขนาดตัวของพ่อแม่พันธุ์ปลาควรมีขนาดที่ไม่ห่างกันมากนัก ตัวพ่อแม่พันธุ์ปลาควรมีความยามประมาณ 15-25 ซม. และควรมีน้ำหนักประมาณ 150-200 กรัม จากนั้นให้นำพ่อแม่พันธุ์ปลาลงไปปล่อยในบ่อที่เกษตรกรเตรียมไว้ในอัตรส่วนพ่อพันธุ์ 2 ตัวต่อแม่พันธุ์ 3 ตัว สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในกระชังให้ทำการปล่อยพ่อพันธุ์จำนวน 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 3-5 ตัว ซึ่งการเพาะพันธุ์ปลานิลนั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงจะทำการเปลี่ยนตัวพ่อแม่พันธุ์ปลานิลใหม่

การเกษตรการเตรียมบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล

ธันวาคม 4th, 2009

การเกษตรเรื่องการเตรียมบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล
การเพาะพันธุ์ปลานิลให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับการเอาใจใส่และมีการปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น การเตรียมบ่อ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การตรวจสอบลูกปลา และการอนุบาลลูกปลา สำหรับการเพาะปลานิลอาจทำได้ 3 วิธี ดังนี้

บ่อดินเลี้ยงปลานิล

บ่อดินเลี้ยงปลานิล

1. บ่อดินควรเป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ 50-1,600 ตารางเมตร สามารถเก็บกักน้ำในระดับสูง 1 เมตร บ่อควรมีเชิงลาดตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันดินพังทลาย และมีชานบ่อกว้าง 1-2 เมตร ถ้าเป็นบ่อเก่าก็ควรวิดน้ำและสาดเลนขึ้น ตกแต่งภายในบ่อให้ดินแน่นใส่โล่ติ๊นกำจัดศัตรูของปลาโดยอัตราส่วนใช้โล่ติ๊นแห้ง 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร โรยปูนขาวให้ทั่วบ่อ 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่บ่อ 10 ตารางเมตร ใส่ปุ๋ยคอกแห้ง 300 กิโรกรัมต่อไร่ ตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน จึงสูบน้ำเข้าบ่อผ่านผ้ากรองหรือตะแกรงตาถึ่ให้มีระดับสูงประมาณ 1 เมตร การใช้บ่อดินเพาะปลานิลจะมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีอื่น เพราะเป็นบ่อที่มีลักษณะคล้ายธรรมชาติและการเลี้ยงปลานิลจากบ่อดินจะได้ผลผลิตทางการเกษตรสูง ต้นทุนต่ำกว่าวิธีอื่น

บ่อปูนซีเมนต์เลี้ยงปลานิล

บ่อปูนซีเมนต์เลี้ยงปลานิล

2. บ่อปูนซีเมนต์รูปร่างของบ่อใช้ได้ทั้งแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแบบกลม มีความลึกประมาณ 1 เมตร พื้นที่ผิวน้ำตั้งแต่ 10 ตารางเมตรขึ้นไป ทำความสะอาดบ่อและเติมน้ำที่กรองด้วยผ้าไนล่อนหรือมุ้งลวดตาถี่ให้มีระดับน้ำสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ควรใช้เครื่องเป่าลมช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำเพาะจะทำให้การเพาะปลานิลด้วยได้ผลมากขึ้น แต่ว่าการเพาะปลานิลด้วยบ่อซีเมนต์ ถ้าจะให้ได้ลูกปลามากก็ต้องใช้บ่อขนาดใหญ่ จึงเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง

กระชังเลี้ยงปลานิล

กระชังเลี้ยงปลานิล

3. กระชังไนล่อนตาถี่ ขนาดของกระชังที่ใช้ประมาณ 5x8x2 เมตร วากระชังในบ่อดินหรือในหนองบึง อ่างเก็บน้ำ ให้พื้นกระชังอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ ประมาณ 1 เมตร ใช้หลักไม้ 4 หลัก ผูกตรงมุม ยึดปากและพื้นกระชังให้แน่น เพื่อให้กระชังขึงตึง

คนเข้าชมจาก:

  • การเลี้ยงปลานิล