Archive for the ‘ฟ้าทะลายโจร’ category

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร

กุมภาพันธ์ 19th, 2010

การเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร

การเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร


การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร

 • เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรในช่วงที่ฟ้าทะลายโจรเริ่มออกดอกจนถึงดอกบาน 50% ซึ่งฟ้าทะลายโจรจะมีอายุประมาณ 110-150 วัน การออกดอกนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม วิธีเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรเกษตรกรควรใช้กรรไกรตัดหรือเคียวเกี่ยวทั้งต้นให้เหลือตอสูง ประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อเลี้ยงต้นตอให้เจริญเติบโตให้ผลผลิตในรุ่นต่อไป โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน จึงสามารถเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรได้อีกครั้ง
 • หลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรเรียบร้อยแล้วเกษตรกรควรการทำความสะอาดและการเตรียมสมุนไพรก่อนทำให้แห้ง นำฟ้าทะลายโจรที่เก็บมาล้างน้ำให้สะอาด ตัดหรือหั่นให้มีความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ แล้วนำมาเกลี่ยบนภาชนะที่สะอาด เช่น กระด้งหรือถาด การตากควรคลุมภาชนะด้วยผ้าขาวบาง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและกันการปลิวของสมุนไพร ตากจนแห้งสนิท หรือโดยการอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสใน 8 ชั่วโมงแรก ต่อไปใช้อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส
 • หลังจากที่ฟ้าทะลายโจรแห้งดีแล้วเกษตรกรควรนำฟ้าทะลายโจรเก็บใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงหรือมัดให้แน่นและเกษตรกรควรเก็บฟ้าทะลายโจรในที่สะอาด เกษตรกรไม่ควรเก็บฟ้าทะลายโจรไว้ใช้นานเพราะจะทำให้ปริมาณสารสำคัญลดลงประมาณ 25%

การเกษตรเรื่องการดูแลฟ้าทะลายโจร

ธันวาคม 20th, 2009

การเกษตรเรื่องการดูแลฟ้าทะลายโจร
หลังจากปลูกพืชทุกครั้งต้องให้น้ำพืชทันที ซึ่งจะช่วยให้ต้นกล้าไม่เฉาและตายง่าย ในระยะ 1-2 เดือนแรกหลังจากปลูก ถ้าแดดจัดควรให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ถ้าแดดไม่จัดควรให้น้ำวันละครั้ง และหลังจากอายุ 2 เดือนไปแล้วอาจจะให้น้ำวันเว้นวันก็ได้หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ ถ้าพืชขาดน้ำเป็นระยะเวลาหลายวันจะทำให้พืชเหี่ยวเฉา แคระแกรน ออกดอกเร็ว และทำให้พืชไม่สามารถดึงธาตุอาหารจำเป็นบางชนิดจากดินขึ้นมาใช้ได้ ทำให้เกิดโรคใบสีม่วง สิ่งต่อไปที่ควรทำก็คือการคลุมแปลงปลูก เพื่อลดการชะล้างของน้ำและทำให้เมล็ดฟ้าทะลายโจรงอกเร็วขึ้น โดยหาหญ้าแห้งหรือฟางคลุมแปลงปลูก หลังจากนั้นเมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 1 เดือน ให้เอาหญ้าหรือฟางที่เรานำไปคลุมแปลงในส่วนที่หนาออก และหลังจากที่ทำการปลูกฟ้าทะลายโจรประมาณ 7-15 วัน ควรทำการตรวจดูต้นกล้า ถ้าต้นกล้าที่ปลูกไม่งอกหรือตาย ให้ทำการปลูกต้นกล้าซ่อมทันที และหลังจากปลูกฟ้าทะลายโจรประมาณ 30-45 วัน ถ้าต้นกล้าขึ้นแน่นมากควรถอนต้นกล้าแยกไปปลูกที่แปลงอื่นเพื่อที่ต้นกล้าจะได้ไม่แย่งอาหารกัน

การดูแลฟ้าทะลายโจร

การดูแลฟ้าทะลายโจร

การใส่ปุ๋ยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1. ใส่รองก้นหลุมหรือรองแปลงปลูก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก รองกันหลุม ประมาณ 125 กรัมต่อหลุม หรือใส่รองพื้นประมาณ ?-1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 2. ใส่หลังปลูกอายุประมาณ 2 เดือน ใส่ประมาณ 125 กรัมต่อต้น หรือ 300-400 กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 3. ใส่หลังปลูกอายุประมาณ 3-3? เดือน ประมาณ125 กรัมต่อต้น หรือ 300-500 กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

การเกษตรการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

ธันวาคม 9th, 2009

การเกษตรการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร
การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรทำโดยการใช้เมล็ด ต้องเมล็ดที่แก่จัด สมบูรณ์ มีสีน้ำตาลแดง ไม่มีโรคและแมลง เมล็ดของฟ้าทะลายโจรมีเปลือกที่หนาและแข็ง ทำให้งอกยาก จึงต้องทำการแก้การพักตัวของเมล็ดเสีก่อน ซึ่งทำได้หลายวิธี

 • สำหรับเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่เก็บมาใหม่หรือมีอายุการเก็บรักษาน้อยกว่า 2 เดือน นำเมล็ดฟ้าทะลายโจรแช่น้ำที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชม. หรือ อบเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่อุณภูมิ 45 องศาเซลเซียส 4 ชม. และวิธีสุดท้ายนำเมล็ดฟ้าทะลายโจรแช่ในน้ำร้อนประมาณ 5-7 นาที แล้วนำมาผึ่งที่อุณหภูมิห้อง
 • สำหรับเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่เก็บนานประมาณ 1 ปี ให้เก็บเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน หรือเก็บเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน แล้วอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
  การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

  การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

  คนเข้าชมจาก:

  • การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร