Archive for the ‘การเกษตรเรื่องพืชสมุนไพร’ category

การขยายพันธุ์ใบเตยหอม

ธันวาคม 5th, 2012

การขยายพันธุ์ใบเตยหอม

ใบเตยหอม


การขยายพันธุ์ใบเตยสามารถทำได้ง่าย เพียงแค่นำท่อนพันธุ์มาปลูกลงดินแล้วรดน้ำอย่างสม่ำเสมอก็สามารถทำให้เตยเติบโตได้แล้ว(ปลูกไว้ริมแหล่งน้ำก้ได้) แต่ถ้าหากจะปลูกในเชิงธุรกิจ ก็จะมีขั้นตอนดังนี้ครับ

 • 1. หลังจากไถพรวนเตรียมพื้นที่ปลูกเรียบร้อยแล้ว ให้ขุดหลุมขนาดกว้างประมาณ 5×5 เซ็นติเมตรลึกประมาณ 6 เซ็นติเมตร
 • 2. จากนั้นให้นำปุ๋ยคอกลงก้นหลุม แล้วให้ใส่ท่อนพันธุ์ใบเตยลงไป แล้วกลบดินทับ
 • 3. ขุดหลุมปลูกต่อไปให้มีระยะห่างประมาณ 10 เซ็นติเมตร
 • 4. เมื่อปลูกเสร็จแล้วถ้าไม่มีฝนตกให้ทำการรดน้ำให้ชุ่มชื้น

ที่มา http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=1117&s=tblblog

คนเข้าชมจาก:

 • การขยายพันธุ์ใบเตย
 • การปลูกใบเตย
 • วิธีปลูกใบเตย
 • การ ขยาย พันธุ์ เตย หอม
 • ขั้น ตอน การ ปลูก ใบ เตย

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร

กุมภาพันธ์ 19th, 2010

การเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร

การเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร


การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร

 • เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรในช่วงที่ฟ้าทะลายโจรเริ่มออกดอกจนถึงดอกบาน 50% ซึ่งฟ้าทะลายโจรจะมีอายุประมาณ 110-150 วัน การออกดอกนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม วิธีเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรเกษตรกรควรใช้กรรไกรตัดหรือเคียวเกี่ยวทั้งต้นให้เหลือตอสูง ประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อเลี้ยงต้นตอให้เจริญเติบโตให้ผลผลิตในรุ่นต่อไป โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน จึงสามารถเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรได้อีกครั้ง
 • หลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรเรียบร้อยแล้วเกษตรกรควรการทำความสะอาดและการเตรียมสมุนไพรก่อนทำให้แห้ง นำฟ้าทะลายโจรที่เก็บมาล้างน้ำให้สะอาด ตัดหรือหั่นให้มีความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ แล้วนำมาเกลี่ยบนภาชนะที่สะอาด เช่น กระด้งหรือถาด การตากควรคลุมภาชนะด้วยผ้าขาวบาง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและกันการปลิวของสมุนไพร ตากจนแห้งสนิท หรือโดยการอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสใน 8 ชั่วโมงแรก ต่อไปใช้อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส
 • หลังจากที่ฟ้าทะลายโจรแห้งดีแล้วเกษตรกรควรนำฟ้าทะลายโจรเก็บใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงหรือมัดให้แน่นและเกษตรกรควรเก็บฟ้าทะลายโจรในที่สะอาด เกษตรกรไม่ควรเก็บฟ้าทะลายโจรไว้ใช้นานเพราะจะทำให้ปริมาณสารสำคัญลดลงประมาณ 25%

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน

กุมภาพันธ์ 13th, 2010

การเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน

การเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน


การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน

 • หญ้าหวานนิยมปลูกแซมเป็นแถว ๆ ในสวนผลไม้ หญ้าหวานเป็นพืชที่ต้องการความดูแลอย่างสูงทั้งการรดน้ำและการใส่ปุ๋ยบำรุงดิน การเก็บเกี่ยวหญ้าหวานครั้งแรก คือ หลังจากทำการปลูกหญ้าหวานได้ประมาณ 20-25 วัน คือช่วงปลายเดือนมกราคม หลังจากนั้นให้เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวหญ้าหวานได้เรื่อย ๆ ประมาณปีละ 6-10 ครั้ง ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะมากน้อยเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลของเกษตรกร แต่ผลผลิตจะสูงในช่งเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม หลังจากนั้นหญ้าหวานจะเริ่มแก่และออกดอก ซึ่งในระหว่างนี้หญ้าหวานจะหยุดการเจริญเติบโตและจะให้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม การเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน ให้เกษตรกรฉีดน้ำล้างฝุ่นออกเสียก่อน จากนั้นค่อยตัดกิ่งเอาไปเก็บใบหญ้าหวานออก ข้อควรระวังคือ ไม้ควรตัดกิ่งหญ้าหวานแล้วนำไปล้างน้ำเพราะจะทำให้ความหวานของหญ้าหวานละลายไปกับน้ำ ซึ่งจะทำให้คุณภาพของหญ้าหวานต่ำลงไปด้วย

คนเข้าชมจาก:

 • หญ้าหวาน
 • ต้นหญ้าหวาน