Archive for the ‘สาหร่าย’ category

บางจาก วางแผนผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่าย

มิถุนายน 20th, 2011

บางจาก ผู้นำด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย วางแผนผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่าย โดยจะนำสาหร่ายที่เจริญเติบโตเร็วมากมาสกัดเป็นน้ำมันดิบ เพื่อนำมากลั่นเป็นไบโอดีเซลต่อไป

พลังงานทดแทนจากสาหร่าย

พลังงานทดแทนจากสาหร่าย


โดยขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลอง ถ้าหากประสบผลสำเร็จ(ทำเป็นธุรกิจ) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด , บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) จะร่มลงทุนกันด้วยจำนวนเงินมากถึง 1,000 ล้านบาท

ซื่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา มิหนำซ้ำยังเป็นพลังงานที่ไม่สะอาด แต่ถ้าเป็นน้ำมันจากสาหร่ายก็จะได้พลังงานที่สะอาด เพราะสาหร่ายใช้ก็าซคาร์บอนไดออกไซต์และแสงแดดในการเจริญเติบโต และกากสาหร่ายที่ได้จากการสกัดน้ำมันยังสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย

และถ้าหากการทดลองประสบความสำเร็จก็อาจจะมีการผลักดันให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงสาหร่ายอีกด้วย เพราะสาหร่ายสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวันไม่เหมือนปาล์มน้ำมันที่มีฤดูเก็บเกี่ยวของมัน

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสาหร่ายพลังงานทดแทนได้ที่

คนเข้าชมจาก:

  • พลังงานทดแทน

สาหร่ายพืชเปลี่ยนโลก

กรกฎาคม 4th, 2010

สาหร่ายพืชเปลี่ยนโลก

สาหร่ายพืชเปลี่ยนโลก


แม้สาหร่ายจะไดชื่อว่าเป็นพืชชั้นต่ำ แต่ถ้าได้ลองศึกษาเรื่องของสาหร่ายแล้ว จะเห็นว่าสาหร่ายเป็นอนาคตของโลก เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำมาตอบสนองเพื่อใช้ประโชน์ได้ในหลายๆด้าน ทั้งนำมาเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ยา เครื่องสำอาง พลังงาน บำบัดน้ำเสีย

ในหลายประเทศมีการศึกษาวิจัยและนำมาใช้ประโยชน์อย่างยาวนาน สาหร่ายหลายชนิดมีการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ เช่น สาหร่ายสไปรูลินาที่เป็นสาหร่ายน้ำจีดที่ให้โปรตีนสูง สามารถทำการเกษตรเพาะเลี้ยงได้แทบทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายน้ำเค็ม เช่นสาหร่ายผมนาง สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายผักกาดทะเล ฯลฯ ซื่งเพาะเลี้ยงกันในทะเลหรือใกล้ชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายน้ำจืดธรรมชาติกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาเรื่องสาหร่ายในประเทศไทยจึงควรเดินหน้าต่อไป เพราะเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตต่างในอนาคต เช่น เรื่องขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนยา ขาดพลังงาน เป็นต้น วันนั้นพืชชั้นต่ำอย่างาหร่ยจะเป็นตัวแห้ปัญหาทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายสไปรูลินา

มิถุนายน 23rd, 2010

สาหร่ายสไปรูลินา

สาหร่ายสไปรูลินา


คนไทยอาจจะรู้จักและนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง แต่สำหรับชาวพื้นเมืองของทวีปอเมริกาและแอฟริกาได้นำสาหร่ายสไปรูลินามาทำเป็นอาหารมาเป็นระยะกว่าหนึ่งพันปีแล้ว เช่น ประเทศชาด ชนเผ่าคาเมนบุซื่งอาศัยอยู่ใจกลางทะเลทรายสะฮะรา ได้ใช้ตะกร้าสานตักสาหร่ายสไปรูลินาในทะเลสาบโจฮานน์ไปตากแห้ง แล้วบดเป็นผงก่อนนำไปผสมกับแป้งสาลีเพื่อทำขนมปัง ทำซุป และทำขนมหวาน เพราะสาหร่ายสไปรูลินาถือเป็นแหล่งโปรตีนชนิดเดียวของชนเผ่านี้

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์สารอาหารในสาหร่ายสไปรูลินา พบว่าอุดมไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโนที่สำคัญ รวมทั้งรงควัตถุอีกหลายชนิด เช่น เบต้าแคโรทีน และไฟโตไซยานิน ซื่งช่วยต้านอนุมูลอิสระให้แก่ร่างกาย ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้นำสาหร่ายชนิดนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ และใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นจำนวนมาก

คนเข้าชมจาก:

  • สาหร่ายสไปรูลินา