Archive for the ‘สบู่ดำ’ category

การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำ

มีนาคม 10th, 2010

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำ

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำ


การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำ

  • ต้นสบู่ดำเป็นพืชที่ทยอยออกดอก จึงทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่พร้อมกัน การเก็บเกี่ยวจึงควรเก็บผลผลิตทุก ๆ 2 สัปดาห์ และหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะต้องนำผลสบู่ดำไปตากแดดให้แห้งก่อนนำไปกะเทาะเปลือก
  • การเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำ ควรลดความชื้นของเมล็ดให้เหลือประมาณ 5-7 % โดยการตากแดดหรือผึ่งลม จะสามารถเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำได้นานประมาณ 1 ปี ในอุณหภูมิห้องประมาณ 20 องศาเซลเซียส เมล็ดสบู่ดำมีองค์ประกอบของน้ำมันสูง จึงไม่ควรเก็บรักษานานเกินไป เพราะจะทำให้คุณภาพการงอกของเมล็ดลดลง

การเกษตรเรื่องโรคและแมลงศัตรูสบู่ดำ

มีนาคม 9th, 2010

โรคและแมลงศัตรูสบู่ดำ

โรคและแมลงศัตรูสบู่ดำ


การเกษตรเรื่องโรคและแมลงศัตรูสบู่ดำ

  • ไรขาว เป็นศัตรูสำคัญที่สุดของสบู่ดำ ไรขาวจะดูดน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบของสบู่ดำ ทำให้ใบหดเล็กลงกว่าปกติ ใบแห้งกร้าน ส่วนหยักของใบจะปิดงอและม้วนลงด้านล่าง เส้นใบนูนมากขึ้น ซึ่งมีผลทำสบู่ดำชะงักการเจริญเติบโต
  • เพลี้ยไฟ เป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก ความยาวลำตัวประมาณ 1 มิลลิเมตร เคลื่อนไหวรวดเร็ว เพลี้ยไฟจะดูดน้ำเลี้ยงบริเวณรอยย่นของใบ ซอกใบ ที่ม้วนลง บริเวณเส้นใบและใต้ใบทำให้ใบกรอบแห้ง ขอบใบม้วนขึ้น ด้านบนบริเวณใต้ใบมีลักษณะคล้ายสีสนิมติดอยู่เมื่อมีการทำลายอย่างรุนแรง จะทำให้ใบไหม้เป็นจุดหรือกรอบแห้งทั้งใบ
  • เพลี้ยหอย จะดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของสบู่ดำตั้งแต่ใบ ยอดอ่อน ก้านใบ ผลและลำต้น ทำให้ใบแห้งเหี่ยว ก้านใบผลและลำต้นแห้งตาย
  • เพลี้ยจักจั่น ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบ ทำให้ใบห่อลงข้างล่างหรือหงิกงอ ถ้าระบาดในระยะตับอ่อน จะทำให้สบู่ดำแคระแกรน ถ้าระบาดรุนแรงอาจทำให้สบู่ดำตายได้
  • นอกจากนี้ยังมี หนอนคืบละหุ่ง ซึ่งจะทำลายต้นสบุ่ดำด้วยการกัดกินใบสบู่ดำ ปลวกจะเข้าทำลายบริเวณโคนต้นสบู่ดำ ทำให้สบู่ดำแห้งตาย หนอนชอนใบ จะเข้าทำลายช่วงเริ่มปลูกหรือเป็นตัวอ่อน ทำให้ใบเป็น รูพรุน ไรแดง จะทำให้ใบร่วงเหลือง และเพลี้ยแป้งจะทำลายต้นสบู่ดำด้วยการเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณกิ่งและลำต้นอ่อน ของสบู่ดำ

การเกษตรเรื่องการขยายพันธุ์สบู่ดำ

มีนาคม 8th, 2010

การขยายพันธุ์สบู่ดำ

การขยายพันธุ์สบู่ดำ


การเกษตรเรื่องการขยายพันธุ์สบู่ดำ

  • การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เกษตรกรควรทำการเลือกเมล็ดจากฝักที่มีสีเหลืองแก่แกมสีน้ำตาล หลังจากการเพาะสบู่ดำจะงอกภายใน 10 วัน หลังจากนั้น ต้นกล้าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งควรอนุบาลต้นกล้าให้มีอายุประมาณ 2-3 เดือน หรือมีความสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร ก่อนนำไปปลูกในแปลง เพราะช่วยให้ต้นกล้าสามารถ ปรับตัวกับสภาพแปลงได้ดีและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเริ่มให้ ผลผลิตประมาณ 8–10 เดือน หลังปลูก สำหรับถุงเพาะหรือกระบะทราย ใช้อัตราส่วน ดิน:ทราย:แกลบ:ปุ๋ยคอก เท่ากับ 3:3:3:1
  • การปักชำ ควรใช้ท่อนพันธุ์ที่มีสีเขียวปนน้ำตาลเล็กน้อย ซึ่งเป็นกิ่งที่ไม่อ่อนและแก่เกินไป ทำให้สามารถแตกรากได้ง่าย สำหรับความยาวกิ่งปักชำที่เหมาะสม คือ ประมาณ 30 เซนติเมตร โดยปักลงในถุงเพาะหรือกระบะทรายอัตราส่วนเช่นเดียวกับดินผสมเพาะเมล็ด และใช้เวลาปักชำประมาณ 2 เดือน จึงสามารถนำไปปลูกและ ให้ผลผลิตหลังปลูกประมาณ 6–8 เดือน
  • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถเลือกใช้จากส่วนของยอดอ่อน ใบ และก้านใบของต้นสบู่ดำ ปลูกเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์และชักนำได้ต้นอ่อนจำนวนหลาย ๆ ต้น จึงทำให้สามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมาก