การเกษตรเรื่องการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

by ต้อม Leave a reply »

การเกษตรเรื่องการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

การเกษตรเรื่องการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง


การเกษตรเรื่องการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

  • ไผ่ตงลืมแล้งเป็นไผ่ที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนิเซีย ชอบอากาศร้อนชื้น ไผ่ตงลืมแล้งนี้มีข้อดีคือ ไม่มีขนไม่มีหนามและลำต้นใหญ่ ไม่ผลัดใบในหน้าแล้ง เนื่องจากลำไผ่ตันสามารถดูดซับน้ำไว้เลี้ยงในหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี การดูแลรักษาง่าย 10 วัน รดน้ำ 1 ครั้ง 1 ไร่ สามารถปลูกได้ 100 ก่อ การเก็บเกี่ยวผลผลิต ในฤดูแล้งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 4-5 หน่อต่อกอ ไผ่ตงลืมแล้งมีรสหวานกรอบ สามารถรับประทานได้ทั้งสุกและดิบ สำหรับการปลุกไผ่ตงลืมแล้งนี้สามารถปลูกได้โดยตามธรรมชาติ
ความเห็น

คนเข้าชมจาก:

  • การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง
  • วิธีปลูกไผ่ตงลืมแล้ง
  • การปลูกไผ่ตง
  • ไผ่ตงลืมแล้ง
  • ปลูกไผ่
Advertisement

Comments are closed.